Active Beauty
Genderová medicína: Ne tak malý rozdíl

Pozastavení

Genderová medicína: Ne tak malý rozdíl

Diskriminační rozdíly mezi muži a ženami neexistují pouze v profesním životě nebo v neplacené pečovatelské práci. Medicína jen pro muže? Dlouhou dobu to byla norma. Ve výzkumu však pomalu dochází k přehodnocení. Proč genderová medicína přináší výhody oběma pohlavím a jakého pokroku bylo dosaženo, si můžete přečíst níže.

Co je to genderová medicína?

Působí léky na ženy jinak než na muže? Projevují se nemoci různými příznaky v závislosti na pohlaví? Komunikují ženy a muži se zdravotnickým personálem odlišným způsobem? Tyto otázky si klade genderová medicína. Vychází z holistického přístupu, na zdraví a nemoc člověka má vliv nejen biologie a geny, ale také sociální role a naučené chování.

Dlouhou dobu bylo mužské tělo normou
Genderová medicína je ve vědě poměrně novým oborem. Stejně jako v mnoha jiných oblastech života byli i v medicíně dlouhou dobu za měřítko všeho považováni muži. Není divu, protože muži dominovali výzkumu. Ženy byly ze studií vyloučené – bylo příliš složité zohlednit hormonální výkyvy v menstruačním cyklu a riziko, že by testované ženy mohly v případě otěhotnění vypadnout, bylo příliš velké. Vědecké poznatky získané na mužských pokusných osobách se proto obvykle přenášely jedna ku jedné na ženy.

S vážnými následky: Například doporučené dávkování některých léků je pro ženy stále příliš vysoké. Nejen proto, že jsou obvykle menší a lehčí než muži – jejich metabolismus a hormonální rovnováha se také liší. Orgány, zejména játra, pracují jinak. Vzhledem k tomu, že se léky odbourávají převážně v játrech, trpí ženy také častěji nežádoucími účinky.

Pomalu dochází k přehodnocování.
První práce o genderové medicíně byly publikovány v 90. letech 20. století. Zejména v posledních letech se tomuto tématu věnuje stále větší pozornost. Mění se i informovanost pacientů, podle průzkumu by 87 % z nich chtělo být lépe informováno o genderově specifických účincích léků. Pouze třetina z nich již takové lékařské rady obdržela.

Genderová medicína přináší výhody pro obě pohlaví

Častým omylem je, že genderová medicína hájí pouze zájmy žen. Ve skutečnosti je pro muže také přínosné, když se medicína zabývá rozdíly mezi pohlavími. Chcete uvést několik příkladů?

Muži si často uvědomují, že nesmějí „fňukat“. Mnohem méně často než ženy vyhledávají lékařské ošetření a rady a méně často chodí na preventivní prohlídky. Platí za to vysokou cenu. Je to jeden z důvodů, proč je průměrná délka života u žen vyšší než u mužů. Změnu zde mohou přinést zdravotní kampaně, které se zaměřují speciálně na muže.

V současné době je také známo, že muži jsou náchylnější k rakovině a virovým onemocněním než ženy. Ženy mají díky estrogenům silnější imunitní systém. Na druhou stranu častěji trpí nadměrnými imunitními reakcemi, jako jsou alergie nebo autoimunitní onemocnění.

I když u některých nemocí existuje určitý genderový přesah – medicína se pomalu loučí s pojmy „ženská nemoc“ a „mužská nemoc“. Například osteoporóza byla dlouho považovaná za nemoc, která postihuje pouze ženy po menopauze. Postihuje však i více než 30 procent mužů starších 70 let. Pokud to lékaři vědí, nalezne se tak správná léčba mnohem dříve.

Nové pokroky v genderové medicíně

Vývoj očkování proti rakovině prsu je v plném proudu
Ročně onemocní v ČR karcinomem prsu 7 200 žen. Nejdůležitější je prevence, protože včasné odhalení zachraňuje životy. Do budoucna máme ještě větší naději, výzkumný tým z lékařské fakulty Washingtonské univerzity poprvé úspěšně otestoval na lidech očkování proti rakovině prsu. Mohlo by se začít používat již za několik let.