Active Beauty
Samovyšetření prsou

Vše pod kontrolou

Samovyšetření prsou

Chcete si sama prohmatat prsa, ale nevíte, jak na to? Zajímá vás, kde by mohly být bulky, kdybyste měla rakovinu prsu? Máme pro vás návod na samovyšetření a také vám ukážeme, proč je samovyšetření prsu tak důležité a co byste měla dělat, pokud objevíte nějakou abnormalitu.

Proč si prohmatávat prsa?

Ženy si často rakovinu prsu odhalí samy, a mohou tak zahájit rychlou léčbu. Jednak si bulky často všimnou ve sprše, protože zde je prs obvykle měkčí, a jednak když si prs prohmatají v rámci samovyšetření.
V závislosti na věku a rodinných dispozicích provede gynekolog či gynekoložka pouze jedno vyšetření prsu ročně. Tato doba je bohužel příliš dlouhá pro včasné odhalení zhoubných nádorů, a proto se ženám doporučuje, aby si jednou měsíčně prohmatávaly prsy samy.
Tato nezávislá preventivní vyšetření nejsou zcela bez diskuse, protože kritici se domnívají, že nádory, které jsou objevené při palpaci (pohmatem) prsu, jsou již větší, a proto není žádná výhoda v šanci na vyléčení. Zároveň je však třeba mít na paměti, že čím dříve je rakovina prsu odhalená, tím lépe. Tímto způsobem lze často alespoň zabránit vzniku metastáz. Samovyšetření pohmatem by proto měla být nedílnou součástí screeningu karcinomu prsu. Důležité: Měsíční palpace prsu nenahrazuje pravidelné prohlídky u lékaře či lékařky, ale pouze je doplňuje.

Kdy je správný čas na samovyšetření?

Svědomité měsíční samovyšetření prsu může pomoci odhalit rakovinu prsu co nejdříve. Je důležité, abyste vyšetření prováděla vždy ve stejnou dobu během cyklu, protože vaše prsa se během menstruačního cyklu mění a měla byste si vytvořit cit pro normální stav vašich prsou. Vhodnou dobou je týden po začátku menstruace, protože prsa jsou v této době obvykle měkčí.

Jak si můžete prsa sama prohmatat?

Zajistěte si dobré světelné podmínky a dostatek času. S těmito pokyny můžete snadno provést samovyšetření:

1. Podívejte se pozorně: Postavte se nahoře bez před zrcadlo, které je dostatečně velké, abyste viděla svá prsa úplně. Nyní si pozorně prohlédněte svá prsa a všimněte si případných změn velikosti, tvaru, kůže a bradavek.
2. Zdvih: Nyní zvedněte ruce vysoko nad hlavu a sledujte přitom svá prsa. Měly by následovat pohyb a bradavky by měly stát stejně. Postup opakujte také vpravo a vlevo. Nyní položte ruce na boky a znovu se podívejte na svá prsa.
3. Bradavky: Uchopte prsty bradavku a prohmatejte ji. Stiskněte ji. Zopakujte to i u druhé bradavky.
4. Podpaží: Protější rukou si sáhněte do podpaží a pohlazením zkontrolujte lymfatické žlázy. Tento postup opakujte i na druhé straně.
5. Hrudník: Nakloňte horní část těla mírně dopředu na stranu prsu, který chcete vyšetřit. Rukou na straně prsu sáhněte pod prs a prsty druhé ruky prs prohmatejte. Poté prs prohmatejte krouživým pohybem z vnější strany směrem dovnitř, přičemž si ruce hrají proti sobě. Postup opakujte na druhé straně.
6. V leže: Nyní si lehněte a záda ohněte dozadu přes polštář. Položte ruku vyšetřované strany dozadu a prsty druhé ruky vyšetřujte hrudník.

Jaké abnormality se mohou objevit při palpaci prsu?

V zásadě byste měla brát všechny změny, které zaznamenáte, vážně a nechat si je objasnit lékařem či lékařkou. Při vyšetření věnujte zvláštní pozornost následujícím abnormalitám:
  • Změna velikosti a tvaru prsu
  • Změna barvy (např. zčervenání areoly)
  • Vrásky, dolíčky, ztluštění, boule, stažená kůže
  • Hustší, uzlovitá tkáň
  • Únik tekutiny z bradavky
  • Bolest
Pokud si však všimnete jiných abnormalit, neváhejte se obrátit na lékaře či lékařku.

Uzly objevené při pohmatu prsu - co teď?

Pokud jste si při vyšetření prsu pohmatem něčeho všimla, neprodleně kontaktujte svého gynekologa nebo gynekoložku.
Lékař nebo lékařka vám prsa prohmatá, a pokud si všimne i nějaké bulky nebo změny, provede mamografické nebo sonografické vyšetření. Pokud i při těchto vyšetřeních zjistí abnormality, odebere vzorek tkáně (biopsie). Výsledek je k dispozici po dvou až třech dnech.

Znamenají bulky v prsu rakovinu?

I když všechny změny v prsu musí samozřejmě objasnit lékař či lékařka, čtyři z pěti bulek jsou nezhoubné, což znamená, že v těchto případech nemáte rakovinu. Například ztvrdnutí prsní tkáně mohou způsobit hormonální cysty nebo zanět prsu. Příznaky se často zlepší s nástupem menstruace. Zůstaňte tedy v klidu a myslete pozitivně, většina změn na prsou je nezhoubná.

Trpí rakovinou prsu pouze ženy?

Rakovina prsu je považovaná za typické ženské onemocnění a je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. V České republice je každoročně diagnostikováno přibližně 7 200 žen s rakovinou prsu. Oproti tomu u mužů je každoročně diagnostikována rakovina prsu pouze u 60 až 70 z nich. Právě z tohoto důvodu trvá často diagnostika u mužů mnohem déle než u žen. I muži by proto měli pravidelně absolvovat vyšetření prsu. Mohou tak činit stejným způsobem jako ženy.

Jaké jsou šance na vyléčení rakoviny prsu?

Dobrá zpráva, pokud vám lékaři či lékařky skutečně diagnostikovali zhoubný nádor prsu, nemusí to v dnešní době znamenat rozsudek smrti. Většinu případů rakoviny prsu lze při včasném odhalení a vhodné léčbě vyléčit. Největší šance na vyléčení jsou v případě, že rakovina ještě nemetastázovala. Pokud je tedy nádor lokalizovaný, je šance na vyléčení přibližně 90 procent.
Proto by si nyní každý měl pravidelně prohmatávat prsa a v případě potřeby co nejdříve zahájit léčbu.