Active Beauty
Pět tipů pro posílení sebevědomí

Vnitřní síla

Pět tipů pro posílení sebevědomí

Posílit vlastní sebevědomí není snadné, ale není nemožné. Má velký vliv na to, jak snadný je pro nás život a jak úspěšní můžeme být v mezilidských vztazích a v práci.

Nízké sebevědomí není samo o sobě hmatatelné. Jediné pocity, které můžeme pociťovat, jsou ty, které s ním jdou ruku v ruce, a sice především strach a stud. Ty pociťujeme pouze prostřednictvím tělesných signálů, jako je bušení srdce, žaludeční nevolnost nebo tlak na hrudi a také problémy s dýcháním.

Jak se projevuje nízké sebevědomí? Lidé s nízkým sebevědomím jsou rychle nejistí a snadno se urazí. Žijí v silném vyhýbavém postoji a stále se bojí, že udělají něco špatně. Jejich slabiny jsou pro ně vždy velmi aktuální, bojí se selhání. Nemají velkou sebedůvěru a bojí se udělat špatná rozhodnutí. Sebevědomí lidé si naopak více věří, dokážou si lépe představit úspěch a případné neúspěchy si neberou osobně. Lidé s nízkým sebevědomím vztahují kritiku ke své osobě, a aby se vyhnuli útokům na svou osobu, snaží se vše dělat dokonale. Mají také velký strach z odmítnutí ze strany druhých lidí. To je způsobeno nedostatkem sebepřijetí a sebelásky.

Pouhé pozitivní myšlení s afirmacemi typu „zvládnu to“ nestačí. Pocit, že člověk na svůj úkol nestačí, je zakořeněný mnohem hlouběji a nelze ho kompenzovat „povrchním“ motivačním heslem.

Posilujte sebevědomí pomocí těchto pěti tipů

1. Posilujte sebeúctu pomocí sebepřijetí

Jde o to, abyste přijali sami sebe se svými silnými i slabými stránkami. Patří sem také prosté přijetí toho, že se cítíte nejistí. Tento pocit je patrný na fyzické úrovni prostřednictvím různých tělesných signálů, jako je bušení srdce nebo zvýšené pocení. Správným dýcháním se tomu dá snadno čelit, protože tělo v klidném stavu má po několika týdnech pozitivní vliv na mysl a vnitřní napětí se může uvolnit. Pomoci zde může i práce s vnitřním dítětem. Nízké sebevědomí a obavy mají často kořeny v dětství. Pokud se vám podaří oddělit sebe jako dospělého od svého vnitřního dítěte a s láskou ho přijmout a vést, je možné, abyste si nebyli tak nejistí.

2. Jasně komunikujte

Jedním z největších problémů lidí, kterým chybí sebeúcta, je, že své myšlenky nesdělují přímo a o svých pocitech mlčí. To má za následek například problémy ve vztazích. Partner neví, jak se ten druhý cítí a co by ve vztahu potřeboval. Jak jinak se projevuje nízké sebevědomí? Lidé s nízkým sebevědomím se snaží vyhovět lidem, nikdy se nesnaží dělat rozruch a mají problém říkat ne. Zde se doporučuje následující opatření:
1. Podniknout smysluplné kroky: Nejde o to, jak se vyhnout kritice apod., ale jak správně jednat.
2. Cvičit se ve vyjadřování vlastního názoru. Začněte s malými projevy a pak je zvyšujte.
3. Objektivně řešit věci, které chcete nebo které vás trápí.

3. Regulujte své emoce

V dětství jsme často získali přesvědčení, kterých se nemůžeme zbavit, aniž bychom se těmito problémy vědomě zabývali. Stala se již součástí našeho naprogramování a my je bereme jako pravdivá a daná. Tato přesvědčení je třeba nahradit pozitivnějšími afirmacemi (které cítíte jako správné a důvěryhodné). Zde je nejpřínosnější vyrovnat se s vnitřním dítětem, abyste po dlouhém období přizpůsobování se přáním rodičů opět našli své vlastní já. Můžete například meditovat a přijmout své vnitřní dítě. Užitečná jsou také cvičení, při kterých se distancujete od negativních pocitů a například je necháte v mysli stoupat jako balonek. Pomoci může také deník vděčnosti, do kterého si budete zapisovat věci, které jste udělali dobře.

4. Naučte se radovat ze života

Bohužel je to tak, že problémy vedou k zádumčivosti. Místo toho se více soustřeďte na krásné stránky života a vědomě si nalézejte čas na věci, které děláte rádi. Pokud jste například kreativní, začněte znovu malovat a vědomě si na tento koníček udělejte čas. Tím, že se věnujete tvůrčí činnosti, se v ní zlepšíte a následně si vypěstujete větší sebevědomí. A naopak, chcete také posílit své sebevědomí, abyste si mohli udělat život krásnější a příjemnější. Abyste toho dosáhli, musíte si dovolit bavit se a být šťastní. Jste dostatečně dobří a nemusíte si právo dopřát si potěšení zasloužit. Měli byste si mnohem více uvědomovat vše pozitivní (například prostřednictvím mindfulness) a vědomě sbírat okamžiky štěstí.

5. Pečujte o svůj vzhled a zvyšte si sebevědomí

Když si vezmete staré džíny, seprané tričko a ošoupané tenisky, nedáte sobě ani ostatním najevo, že za něco stojíte. Proti myšlenkám typu „nejsem krásný/á“ nebo „jsem příliš tlustý/á“ je důležité o svůj vzhled pečovat. Začíná to zdravou stravou a cvičením, ale patří sem také atraktivní účes, dobře padnoucí oblečení, a pokud chcete, můžete se také trochu vylepšit make-upem, abyste si zvýšili vlastní sebevědomí.