Active Beauty
Jak pomoci svému dítěti
Text: Mag. Hans Christian Jurceka

Šikana ve škole

Jak pomoci svému dítěti

Škola má být místem rozvoje a vzdělávání. Když se najednou změní v místo, kde se děti bojí, mnoho rodičů to zneklidní. Kdy se o šikaně ve škole mluví, jak se řeší podezření na šikanu a kdy je třeba v každém případě zasáhnout? Tyto a další otázky si kladou nejedni rodiče.

Šikana ve škole

Šikana ve škole může vést k velké nejistotě a pocitu beznaděje u dětí, ale také u jejich rodičů. Kouč a psychoterapeut Hans Christian Jurceka má ve Vídni praxi, kde poskytuje poradenství mimo jiné i těm, kteří jsou šikanovaní. Odpovídá na naše otázky týkající se šikany ve škole.

1. Jaká je definice šikany a v jakém okamžiku se jí ve škole říká šikana?

Šikana je sociální jev, při kterém dochází k násilí ve skupině. O šikaně hovoříme, pokud jsou splněné následující podmínky:

 • Násilí: Může mít různé formy, například psychické nebo fyzické násilí. Stále větší roli ale hrají online média. Kyberšikana je pro oběti obzvláště stresující, protože chatovací skupiny nebo sociální média jsou mezi mladými lidmi všudypřítomné a odstup od nich velmi rychle vede k sociální izolaci.
 • Rozdělení rolí: Existuje jeden nebo více pachatelů, kteří úmyslně obtěžují oběť. Kromě toho se na eskalaci podílejí i přihlížející osoby nebo osoby, které se ve skupině zdržují.
 • Nerovnováha sil: Šikana prohlubuje nerovnováhu moci mezi pachatelem a obětí.
 • Opakování: Nejedná se o jednorázový incident, ale šikana je systematická a opakovaná.

Sociální a osobní důsledky: Oběti šikany velmi trpí, jsou sociálně vyloučené a cítí se stále bezmocnější.

2. Jak dochází k šikaně ve škole nebo jaké může být pozadí šikany?

Škola je místem, kde si děti a mladí lidé zkoušejí různé věci, získávají sociální zkušenosti a kde se skupinová dynamika stává obzvláště intenzivní. Často jde o řešení konfliktů, prosazování vlastního postavení ve skupině, vyrovnávání se s vlastní nejistotou nebo hraní si s pocity, jako je nuda nebo frustrace. Šikanu ve škole také často doprovází diskriminace na základě vnímaných odlišností, jako je pohlaví, vzhled, sexuální orientace, původ nebo sociální postavení.

3. Jaké příznaky a varovné signály mohou naznačovat, že je mé dítě ve škole šikanované?

Následující příznaky mohou odkazovat na šikanu:

 • Změny chování: Děti se najednou chovají jinak, ztrácejí potěšení ze svých dřívějších zájmů a činností nebo se stahují ze společnosti.
 • Emocionální změny: Děti jsou náhle úzkostné, podrážděné, nesoustředěné nebo odmítavé.
 • Fyzické potíže: Náhlá ztráta chuti k jídlu, problémy se spánkem, bolesti hlavy nebo zažívací potíže mohou ukazovat na stresové faktory a konflikty. Fyzická zranění jsou alarmujícími příznaky, které mohou naznačovat stupeň eskalace.
 • Zhoršující se studijní výsledky mohou také souviset se zkušenostmi s šikanou.
 • Ztráta nebo poškození osobních věcí může být způsobené šikanou.

4. Co můžete dělat, pokud máte podezření, že je vaše dítě ve škole šikanované?

Především je velmi důležité brát dítě vážně, pozorně mu naslouchat a zbavit ho strachu. Poté je třeba podezření na šikanu řešit otevřeně a přímo. Čím širší je okruh zúčastněných osob, tím lépe lze poskytnout pomoc. Učitelé mají povinnost zasáhnout a odpovědnost mohou nést i ostatní rodiče. Konkrétní situaci šikany je třeba rychle přerušit nebo ukončit. Kromě toho je třeba diskutovat a trénovat témata, jako je respekt, skupinová dynamika a konfliktní chování – ve třídě, ale i doma. Přímá pomoc obětem šikany spočívá především v přerušení kruhu bezmoci, aby se postižení mohli cítit sebevědomě a opět byli schopní jednat. Nápomocná může být také terapeutická podpora odborníků.

5. Co naopak můžete udělat, pokud se obáváte, že by vaše dítě mohlo někoho šikanovat?

Zde je obzvláště důležité s dítětem otevřeně mluvit a učit ho, jak je důležité respektovat vzájemné vztahy a konstruktivní strategie řešení konfliktů. K tomu, abyste se dostali z kruhu šikany, je zapotřebí odvahy a sebedůvěry – to platí jak pro oběti, tak pro pachatele.

6. Jak nejlépe mluvit s učiteli nebo jinými rodiči o šikaně ve škole?

Čím rychleji a konkrétněji, tím lépe. Šikana ve škole je vždy nebezpečná, protože negativní skupinová dynamika se časem stabilizuje, a proto je třeba ji rychle přerušit. Postižení by měli co nejpříměji požádat o pomoc učitele a další dospělé a požadovat účinná opatření. Jedná se především o následující kroky:

 • Sdílet informace: Co se (stalo)?
 • Podporovat všímavost všech účastníků: Jak rozpoznáme kritické situace?
 • Rozvoj sociálních dovedností: Co mohu udělat?
 • Podpořte občanskou odvahu: Jak zasáhnout? Řekněte stop!

7. Kam se můžete obrátit, pokud vás situace převálcuje? Jaká jsou kontaktní místa pro rodiče a děti ohledně šikany ve škole?

Kromě pracovníků školy mohou být cennou oporou také odborníci, jako jsou školní psychologové, sociální pracovníci nebo psychoterapeuti. Existují také užitečná poradenská centra.

8. Máte nějaké další důležité rady, o které byste se chtěl podělit s učiteli, rodiči a dětmi, které se obávají šikany ve škole?

Šikaně se daří, když postižení mlčí, proto seberte odvahu, rychle a aktivně upozorněte na problém a hledejte pomoc u dospělých, ke kterým máte důvěru.