Active Beauty

Zásady ochrany osobních údajů

My, dm drogerie markt s.r.o., se sídlem Jeronýmova 1485/19, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO: 472 39 581 (dále jen „dm“) jako správci osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) bereme ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně a dodržujeme právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

A. activebeauty.cz a online služby

Níže Vás chceme informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, pokud navštívíte naše webové stránky www.activebeauty.cz anebo využijete naše online služby:

I. Obecné informace o návštěvě webových stránek

V zásadě shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje o uživatelích webových stránek pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění správné funkce webových stránek a zobrazení obsahu. Zpracování osobních údajů je možné pouze na základě smlouvy anebo Vašeho výslovného souhlasu. Výjimkou jsou případy, kdy souhlas není možné zajistit anebo zpracování osobních údajů vyžadují právní předpisy.

II. Nastavení webové stránky a logy

Při každé Vaší návštěvě webových stránek náš systém automaticky zpracovává níže uvedené údaje a informace o Vašem zařízení:

 • Požadavek (název požadovaného souboru) – (např. www.activebeauty.cz/impressum)
 • Typ/verze prohlížeče (např. Internet Explorer 11.0)
 • Jazyk prohlížeče (např. čeština)
 • Použitý operační systém (např. Windows 10)
 • Vnitřní rozlišení okna prohlížeče
 • Rozlišení obrazovky
 • Aktivace Javascript
 • Java zapnuto / vypnuto
 • Cookies zapnuto / vypnuto
 • Hloubka barev
 • Adresa URL (dříve navštívená stránka)
 • IP adresa (anonymizována)
 • Časový údaj vztahující k datu a času, kdy došlo k přístupu na webové stránky
 • Počet prokliků
 • Případně obsah formuláře (v případě textového pole anebo přihlašovacího okna se zaznamenává pouze informace „vyplněno“ anebo „nevyplněno“).


Údaje jsou uloženy v příslušných záznamech – logy. Anonymní vyhodnocení těchto záznamů slouží k rychlejšímu vyhledávání chyb a k jejich co nejrychlejší opravě. Kromě toho můžeme logy použít k řízení vytíženosti serveru a k dalšímu vylepšování naší nabídky. IP adresy používáme pouze ve výjimečných případech pro účely analýzy zneužití webových stránek. Na základě oprávněného zájmu spočívajícího v těchto důvodech zpracováváme výše uvedené údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem představuje právní základ pro zpracování těchto údajů. Vyhodnocení údajů pro marketingové účely v této souvislosti neprobíhá.
Údaje uložené v příslušných záznamech budou odstraněny nejpozději po 30 dnech.

III. Používání cookies

Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být uloženy ve Vašem zařízení a webovém prohlížeči. Tyto údaje nebudou sloučeny s údaji z jiných zdrojů, pokud se nejedná o zpracování nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo jste k tomu výslovně neudělili souhlas anebo pokud neexistuje právní nebo jiný důvod. Uživatel načtením webové stránky bere na vědomí, že soubor cookie může být uložen v prohlížeči zařízení uživatele. Soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovné návštěvě webové stránky.
Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „relační soubory cookie“, které se po ukončení relace prohlížeče vymažou. Existují také některé dlouhodobé soubory cookie, které používáme k tomu, abychom Vás rozpoznali jako návštěvníka. Soubory cookie nepoškodí Váš počítač a neobsahují viry.
V cookies jsou uloženy a zpracovány následující údaje a informace:

 • V případě potřeby redukce/snížení zatížení, životnost: jedna relace,
 • Preference/nastavení pomocí cookie lišty, životnost 1 rok po poslední návštěvě.


Informace o dalších souborech cookie naleznete v čl. IV Analýza webových stránek.
Máte také možnost provést požadovaná nastavení pomocí cookie lišty.
Právním základem pro zpracování údajů prostřednictvím cookies je především čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Používáme soubory cookie, které jsou nezbytné zejména pro funkčnost webových stránek www.activebeauty.cz. Některé prvky našeho webu vyžadují, aby bylo možné prohlížeč identifikovat také po změně stránek. Pro tyto účely dochází ke zpracování údajů na základě oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Soubory cookie se ukládají v počítači uživatele a odtud se přenášejí na naše webové stránky. Jako uživatel máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Přenos cookies můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení ve svém webovém prohlížeči. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli vymazat. To lze provést také automaticky. Pokud jsou však soubory cookie pro náš web deaktivovány, je možné, že ne všechny funkce webové stránky budou fungovat správně.

IV. Analýza webových stránek

1. Obecně

Níže uvedené trackovací prostředky nám slouží k zajištění průběžné optimalizace webové stránky, jejího designu a využití. Máte proto také možnost provést požadované nastavení pomocí nastavení souborů cookie. Trackovací prostředky používáme také k statistické analýze používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocení za účelem optimalizace naší nabídky. Další informace naleznete níže v čl. 2 Analýza webových stránek. Kromě toho určité marketingové cookies používáme, pokud jste nám udělili souhlas. Další informace naleznete v čl. 3 Marketing níže.

2. Analýza webových stránek

a) SAS Institute GmbH

K navrhování webových stránek dm používáme technologii společnosti SAS Institute GmbH z Heidelbergu. Sledovací technologie nám pomáhají pochopit, které stránky a které služby jsou pro Vás obzvláště atraktivní, které produkty Vás nejvíce zajímají a které nabídky bychom Vám měli poskytnout. Za tímto účelem SAS Institute GmbH prostřednictvím našeho prohlížeče nastaví cookie relace naším jménem. Relační cookie nám umožňuje hromadně zaznamenávat Vaši návštěvu na našich webových stránkách. Soubor cookie se nastavuje znovu při každé návštěvě a smaže se po opuštění našeho webu. SAS Institute GmbH také nastavuje dočasný soubor cookie, který nám umožňuje Vás identifikovat pseudonymně pomocí přiděleného ID, a tak při opětovné návštěvě Vás identifikujeme jako vracejícího se návštěvníka našich webových stránek. Platnost tohoto dočasného cookie vyprší 24 měsíců po Vaší poslední návštěvě našeho webu.
Shromažďují se následující údaje:

 • Žádost – název požadovaného souboru (např. www.activebeauty.cz/impressum)
 • Typ / verze prohlížeče
 • Jazyk prohlížeče (příklad: čeština)
 • Název zařízení a třída zařízení
 • Operační systém
 • Interní rozpuštění okna prohlížeče
 • Rozlišení obrazovky
 • Aktivace Javascript
 • Java zapnuto / vypnuto
 • Cookies zapnuto / vypnuto
 • Barevná hloubka
 • Objem dat přenesený v síti v bajtech a doba přenosu v milisekundách mezi klientem a serverem prohlížeče
 • URL adresa (dříve navštívená stránka)
 • Jméno poskytovatele internetových služeb a zeměpisné informace (země, město / obec, PSČ, zeměpisná délka a šířka) pro IP adresu
 • Čas přístupu
 • Počet prokliknuti
 • Případně obsah formuláře a další položky ve volných textových polích, např. hledané výrazy ve volných textových polích ve formulářích, které zaznamenávají osobní údaje (např. jméno a heslo), přičemž v případě textového pole je uvedena pouze informace „vyplněno“ nebo „nevyplněno“.

b) Cookies, Právní titul a nastavení

Následující soubory cookie nastavují tito poskytovatelé služeb:

 • Poslední kliknutí (pro ukončení relace, životnost: jedna relace) [SAS]
 • Session cookie (pro rozpoznání relace, životnost: jedna relace) [SAS]
 • Trvalá cookie (k identifikaci nových / stálých zákazníků, životnost: max. 60 měsíců) [SAS]


Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud jsou osobní údaje spojeny s Vaším zákaznickým kontem dm. Zpracování údajů nám umožňuje optimalizovat funkčnost našich webových stránek a vylepšit naši nabídku pro Vás. Na těchto účelech spočívá náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
V nastavení prohlížeče můžete určit, zda mohou být soubory cookie povoleny či nikoli.
Uživatelé našich webových stránek mohou vznést námitky proti ukládání jejich pseudonymizovaných údajů, takže již nebudou v budoucnu shromažďovány (zaznamenávány). Pro vyloučení veškerého sledování webu z domény activebeauty.cz je nezbytné vyloučit cookies společnosti SAS Institute GmbH a to kliknutím zde. Dokud neodmítnete tyto cookies, budou zpracovávány výše uvedené údaje.

3. Marketing

a) Google Conversion Tracking

Pokud nám při návštěvě našich webových stránek poskytnete souhlas s používáním marketingových cookies, budeme používat službu Google Conversion Tracking. Jedná se o analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Dublin, Irsko (dále jen „Google“). Pokud se na naše webové stránky dostanete prostřednictvím reklamy Google, umístí Google do Vašeho zařízení soubor cookie (konverzní soubor cookie). Nejedná se o službu za účelem identifikace osoby. V případě, že platnost souboru cookie při návštěvě určitých stránek na našem webu nevypršela, můžeme my a Google rozpoznat, že někdo klikl na reklamu a byl přesměrován na naše webové stránky. Každý zákazník Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků Google Ads. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají ke generování statistik konverzí pro zákazníky Google Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Jako zákazníci Google Ads se dozvídáme celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Tímto však nezpracováváme žádné osobní údaje uživatele. Další informace o ochraně údajů na Googlu jsou k dispozici zde.

b) Google Remarketing

Pokud jste nám poskytli souhlas s používáním marketingových cookies, jako součást oznámení o používání cookies, používáme technologii remarketingu společnosti Google, abychom poskytli uživatelům, kteří již navštívili naše webové stránky reklamu nastavenou dle zájmu uživatele, a to společnostmi patřícími do sítě Google partnerských společností. Pomocí cookies můžeme analyzovat Vaše zájmy, když navštívíte naše webové stránky, a poté je použít pro relevantní reklamu na produkt. Zde se Vám také zobrazují naše reklamy, pokud odpovídají Vašim zájmům, pokud nejen procházíte naše webové stránky, ale také navštěvujete webové stránky Google nebo webové stránky v partnerské síti Google. Tyto informace sdílíme se společností Google. Reklamy a reklamní materiály mohou také obsahovat například produkty, které jste si dříve prohlíželi na našich webových stránkách. Pokud jste souhlasili s tím, že Vaše historie prohlížeče webových stránek a aplikací bude propojena s Vaším účtem u společnosti Google, a že informace z Vašeho účtu u společnosti Google mohou být použity k personalizaci reklam, použije Google tyto údaje pro veškerá připojená zařízení. Pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni do svého účtu u společnosti Googlu, použije Google Vaše údaje společně s uživatelskými daty u společnosti Google k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro sdílení na všech zařízeních. Za tímto účelem budou Vaše osobní údaje na Googlu dočasně propojeny s uživatelskými údaji Google, aby se vytvořily cílové skupiny. Více informací naleznete zde.

c) Facebook Retargeting

Pokud nám poskytnete souhlas s používáním marketingových cookies, použijeme pixel Facebook od společnosti Facebook Ireland Ltd., Irsko (dále jen „Facebook“). Tato funkce se používá zejména k tomu, aby uživatelům tohoto webu poskytovala zájmově orientovanou reklamu (dále jen „reklama“) na Facebooku, Instagramu a v reklamní síti Facebook (Audience Network), tj. také na ostatních sítích, když navštíví sociální síť Facebook (a připojenou sociální síť Instagram), ale také jiné webové stránky s cílem měřit a optimalizovat dopad těchto reklam na konverze. Ke sdílení cílových skupin se zainteresovanými partnery používáme také vlastní funkci publika založenou na Facebooku. Sdílené jsou pouze názvy a velikosti cílových skupin, aby bylo možné zobrazovat reklamy v souladu s jejich zájmy. S partnery se nevyměňují žádné osobní ani statistické údaje. Za tímto účelem byla na webové stránce dm zobrazena značka Facebook. Přímé připojení k serverům Facebook je prostřednictvím této značky navázáno při návštěvě příslušných webových stránek. Přenáší se na server Facebooku tím, že jste navštívili tento web a že jste si procházeli jednotlivé stránky. Facebook přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Facebooku. Pokud navštívíte sociální sítě Facebook, Instagram nebo stránku partnera sítě Facebook Audience Network, mohou se Vám zobrazovat personalizované reklamy založené Vašich zájmech. Mezi Facebookem a námi existují různé vztahy v oblasti ochrany údajů – v závislosti na konkrétním účelu zpracování:

 • Společnost Facebook je náš zpracovatel, pokud jde o zpracování osobních údajů o událostech pro služby měření a analýzy.
 • Společnost Facebook a my společně zodpovídáme za zpracování osobních údajů o událostech za účelem vytváření adresovatelných cílových skupin, doručování komerčních a transakčních zpráv a personalizace funkcí a obsahu, jakož i zlepšování a zabezpečení produktů Facebooku. Dohodu uzavřenou mezi námi a společností Facebook v této souvislosti za účelem stanovení vzájemné odpovědnosti za dodržování GDPR naleznete zde. V rámci společného zpracování Vašich osobních údajů jsme se s Facebookem dohodli, že Facebook je primárně odpovědný za to, že Vám poskytne informace o zpracování údajů a že Vám umožní uplatnit Vaše práva subjektu údajů podle GDPR. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete také na Facebooku – včetně informace o právním základu zpracování údajů a o tom, jak se můžete domáhat svých práv subjektu údajů vůči společnosti Facebook.
 • Kromě toho jsme my a společnost Facebook zvlášť odpovědní za vlastní zpracování osobních údajů.
 • Více informací o shromažďování a používání údajů společností Facebook a také o Vašich právech a možnostech ochrany Vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Facebook, které jsou k dispozici zde.

d) Propojení s YouTube videi

Tato webová stránka využívá funkci vložení YouTube k zobrazování a přehrávání videí z YouTube (YouTube LLC, San Bruno, CA 94066, USA, dceřiná společnost Google Inc., Mountain View, CA 94043, USA nebo poskytovatel Google Ireland Limited, Dublin, Irsko). Používáme režim rozšířené ochrany dat, který podle YouTube nezačne ukládat informace o uživateli, dokud nebude video přehráno. V okamžiku, kdy se vložené video začne přehrávat, YouTube používá soubory cookie ke shromažďování informací o chování uživatelů. Používá je k zaznamenávání statistik videa, zlepšování uživatelské zkušenosti a prevenci zneužívajících praktik. Prohlížeč návštěvníka navíc při zadání této stránky naváže kontakt se službou Double-Click. Pokud jste přihlášeni na YouTube, lze tyto informace také přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Tomu můžete zabránit odhlášením z YouTube před prohlížením videa. Další informace o shromažďování a používání Vašich údajů YouTube naleznete v informacích o ochraně údajů na www.youtube.com. Další informace o ochraně údajů na „YouTube“ naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně údajů na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Bez ohledu na to, zda jsou vložená videa přehrávána, je při každém přístupu na tento web navázáno připojení k síti Google „DoubleClick“, což může bez našeho vlivu spustit další zpracování dat. DoubleClick je spoluodpovědný za zajištění toho, aby uživatel dostával personalizovanou reklamu.
Nemáme informace o možném shromažďování a používání Vašich údajů společností YouTube, ani to nemůžeme ovlivnit. Další informace, včetně služby Double-Click a používání souborů cookie společností Google, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů Google na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

e) Cookies, právní základ a nastavení

Cookies nastavují tito poskytovatelé služeb následovně:

 • Konverzní cookie (pro sledování konverzí, životnost: relace, 1 rok) [Google, dvojité kliknutí]
 • Cílené soubory cookie (životnost: relace, 1 rok, 2 roky) [Google, Double-Click, Facebook]


Právním základem pro zpracování údajů souvisejících s propojením videí je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, založený na našem zájmu, abychom mohli co nejatraktivněji digitálně prezentovat náš obsah uživatelům.
Sledování konverzí od společnosti Google, stejně jako remarketing od společnosti Google a retargeting z Facebooku, jsou založeny na souhlasu na základě čl.6 odst.1 písm. a) GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna pomocí následujících možností deaktivace:
Chcete-li deaktivovat všechny marketingové soubory cookie na serveru dm (sledování konverzí z Googlu, stejně jako remarketing Google, retargeting Facebooku a dvojité kliknutí Google), postupujte následovně:
Výběr dokončíte kliknutím zde.

Další možnosti deaktivace naleznete níže:

 • Cookies soubory nebo předvolby sledování můžete definovat v příslušných nastaveních svého prohlížeče.
 • Můžete například prostřednictvím stránky https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN přistupovat k mechanismu, který Vám umožňuje vybrat, které cookies a další technologie budou uplatněny ve Vašem prohlížeči.
 • Informace a možnosti deaktivace personalizované reklamy na Google nebo YouTube naleznete zde. Pro využití této možnosti, musíte být přihlášený k účtu Google.
 • Uživatelé mohou také deaktivovat reklamy Google úplně nebo zčásti pro svůj prohlížeč a zařízení.
 • Můžete také deaktivovat funkci Facebook retargeting. Informace a možnosti deaktivace na Facebooku naleznete pod funkcí retargetingu „Vlastní publikum“, která je k dispozici zde. K využití této možnosti musíte být přihlášení k účtu na Facebooku.

V. Soutěže

1. Popis a rozsah zpracovávaných osobních údajů
Pokud se zúčastníte některé z našich soutěží, shromažďujeme Vaše osobní údaje, jako např. oslovení, jméno a příjmení, e-mailovou adresu, korespondenční adresu atd.
Pomocí soutěžního formuláře i mimo něj (online, offline v tištěných médiích) Vám nabízíme možnost účastnit se námi pořádaných soutěží. Ceny většinou zasíláme sami. Pokud to není možné, např. protože je nutné kontaktovat přímo našeho soutěžního partnera nebo by balíček mohl být poničený předáváním, předáme Vaše údaje našemu partnerovi. Přesné pravidla budou stanovena vždy v podmínkách soutěže. Další informace budou uvedeny v pravidlech příslušné soutěže.

2. Právní základ a nastavení

Údaje poskytnuté během soutěže využíváme pouze ke zpracování pro účely organizace soutěže. Právním základem pro zpracování údajů v rámci soutěže je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje budou smazány nejpozději 12 měsíců po ukončení soutěže, pokud není pro soutěž stanovena delší doba nebo není nutná delší doba uchovávání z důvodu dodržení právních předpisů. Právním základem pro předání údajů příslušnému partnerovi za účelem spolupráce, přepravy ceny je čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR.

VI. Další služby

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Z webových stránek www.activebeauty.cz máte možnost proklikat se na naše jiné webové stránky, např. www.dm.cz. Prosím seznamte se i s dalšími podmínkami, např. zásadami zpracování osobních údajů či dalšími podmínkami užití, které jsou zpřístupněny na těchto dalších webových stránkách.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ zpracování údajů je uveden v příslušných podmínkách uveřejněných na těchto dalších webových stránkách, přičemž abychom Vám zpřístupnili další webové stránky, využíváme technické cookies. Zpracování údajů prostřednictvím cookies probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť jinak bychom Vám nemohli obsah dalších webových stránek zpřístupnit.

VII. Sociální média

1. Facebook, Instagram, YouTube

Na webové stránce www.activebeauty.cz nalezne uživatel odkazy na služby sociálních médií Facebook, Instagram a Youtube. Uživatel rozpozná odkazy na internetové stránky služeb sociálních médií podle příslušného loga společnosti. Pokud uživatel použije tyto odkazy, dostane se na webové stránky dm anebo activebeauty v příslušné službě sociálních médií. Když kliknete na odkaz na službu sociálních médií, vytvoří se připojení k serverům služby sociálních médií. To se přenáší na server služby sociálních médií, který uživatel navštívil web dm nebo activebeauty. Kromě toho jsou další údaje přenášeny poskytovateli služby sociálních médií. Jedná se například o adresu webových stránek, na kterých se nachází aktivovaný odkaz, datum a čas přístupu na web nebo aktivace odkazu, informace o použitém prohlížeči a operačním systému a IP adresa.

Pokud je uživatel v době aktivace odkazu již přihlášen k příslušné službě sociálních médií, poskytovatel služby sociálních médií může být schopen pomocí přenášených dat určit uživatelské jméno uživatele a v případě potřeby dokonce skutečné jméno uživatele k určení a přiřazení těchto informací k jeho osobnímu uživatelskému účtu ve službě sociálních médií. Uživatel může tuto možnost přiřazení ke svému osobnímu uživatelskému účtu vyloučit, pokud se ze svého uživatelského účtu předem odhlásí.
Servery služeb sociálních médií jsou umístěny v USA a dalších zemích mimo Evropskou unii. Údaje proto může zpracovávat také poskytovatel služby sociálních médií v zemích mimo Evropskou unii. Je třeba poznamenat, že společnosti v těchto zemích podléhají předpisům ochrany osobních údajů, které obecně nechrání osobní údaje ve stejné míře, jako je tomu v členských státech Evropské unie.
Je třeba poznamenat, že dm anebo activebeauty nemá žádný vliv na rozsah, typ a účel zpracování dat poskytovatelem služby sociálních médií. Uživatel může najít více informací o zpracování osobních údajů integrovanými službami výše anebo na stránce www.dm.cz.
Níže naleznete hypertextový odkaz na informace o ochraně údajů pro služby sociálních médií:
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Youtube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

VIII. Bezpečný přenos údajů

Vaše osobní údaje jsou s námi bezpečně přenášeny prostřednictvím šifrování. K tomu používáme kódovací systém TLS. Používáme technická a organizační opatření k zabezpečení našich webových stránek a dalších systémů proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravám nebo neoprávněnému šíření Vašich údajů.

IX. Příjemci a předávání údajů do třetích zemí

V zásadě Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám, pokud k tomu nejsme ze zákona povinni (např. pokud o to požádají orgány činné v trestním řízení) nebo pokud je potřebujeme k obchodní činnosti anebo k použití v rámci smlouvy o zpracování objednávky. Jsou to například poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé služeb správy zboží, poskytovatelé služeb pro zpracování objednávek, poskytovatelé webhostingu, komunikační agentury, externí call centra nebo poskytovatelé IT služeb. Ve všech případech přísně dodržujeme požadavky stanovené příslušnými právními předpisy.
Během návštěvy webových stránek mohou být osobní údaje předávány do zemí mimo EU/EHP (viz např. čl. VII Sociální média). Takové země mohou mít předpisy o ochraně osobních údajů, které jsou jiné a poskytují menší ochranu než předpisy EU. Může to vést například k tomu, že Vaše údaje mohou být zpracovávány orgány veřejné moci za účelem kontroly a dohledu, případně i bez možnosti se bránit. Pro případ zpracování osobních údajů mimo EU a případy, kdy nebude k dispozici rozhodnutí Evropské komise o přiměřené ochraně, přijímáme vhodná bezpečnostní opatření včetně uzavírání standardních smluvních doložek týkajících se ochrany osobních údajů.
Smluvní text standardních doložek EU týkající se ochrany osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise a můžete si jej stáhnout zde.

B. Práva subjektů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

1. Práva subjektu údajů

a) Obecně
Právo na přístup k osobním údajům
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat informace o zpracovávání svých osobních údajů. Můžete požadovat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají, a zároveň máte právo získat přehled těchto údajů.

Právo na opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných osobních údajů
V případě, že jsou osobní údaje, které se Vás týkají nesprávné, nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění.
Právo na výmaz
Máte právo na výmaz údajů, které se Vás týkají, a to v následujících případech:

 • údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je shromáždili;
 • údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který jste odvolal/a, a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování (např. oprávněný zájem);
 • vznesl/a jste námitku proti zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu;
 • zpracování je protiprávní;
 • výmazem musíme splnit právní povinnost;
 • odvolal-li jste souhlas se zasíláním newsletteru.


Právo na omezení zpracování

V případě, že požádáte o omezení zpracování, Vaše osobní údaje znepřístupníme, dočasně odstraníme či uchováme anebo provedeme jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

Právo na přenositelnost osobních údajů
V případě, že chcete, abychom předali Vaše osobní údaje třetí osobě, můžete využít svého práva na přenositelnost. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu. Vznesete-li námitku proti zpracování prováděném za účelem marketingu, nebudeme osobní údaje již pro tyto účely zpracovávat. Další informace naleznete v písm. b) níže; Informace k právu vznést námitku v souladu s čl. 21 GDPR.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů.
Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Máte rovněž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí o uplatnění výše uvedených práv jsme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu Vás budeme předem informovat.
Všechna práva – s výjimkou práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – se uplatňují u společnosti dm drogerie markt s.r.o., Jeronýmova 1485/19, 370 01 České Budějovice. Více informací Vám poskytne pověřenec pro ochranu osobních údajů.

b) Informace k právu vznést námitku v souladu s čl. 21 GDPR

Z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, které je prováděno na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. To platí také pro profilování založené na tomto právním základě (viz k profilování čl. 4 bod 4) GDPR).
Pokud vznesete námitku, nebudeme nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokážeme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování nebude sloužit k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků. Pokud je Vaše námitka namířena proti zpracování Vašich údajů pro reklamní účely, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, okamžitě zastavíme zpracování bez dalšího ověřování. To platí také pro profilování, probíhá v této souvislosti.

c) Dotazy

Dotazy týkající se údajů a jejich výmazu, jakož i odhlášení se z reklamy lze provést prostřednictvím formuláře:
Klikněte zde.

2. Pověřenec pro ochranu údajů

Máte-li dotazy ohledně ochrany údajů nebo zpracování Vašich osobních údajů, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
FairData Professionals a.s.
Na Florenci 1332/23
Nové Město, 110 00 Praha 1
e-mail: ochranadat@dm.cz
Tel.: +420 255 000 376
www.fairdata.cz