Active Beauty
Vnitřní dítě: Takhle vyléčíte své rány z minulosti

Vnitřní dítě: Takhle vyléčíte své rány z minulosti

Naše vnitřní dítě se sestává z jakési slunečné a stinné části. Slunečná část představuje náš zdravý postoj k vědomí vlastní hodnoty. Reprezentuje pozitivní charakter a pocity, které vycházejí z našeho dětství. Patří k nim spontaneita, touha po dobrodružství, zvědavost, zaujetí, vitalita nebo radost ze života.

Naopak stinná část vnitřního dítěte reprezentuje tu část sebeúcty člověka, která je zraněná a labilní. Zahrnuje nevědomé negativní přesvědčení, které si v sobě z dětství neseme až do dospělosti, jako například „nejsem dost dobrý“ nebo „já nejsem důležitý“. Z nich poté plynou pocity jako zármutek, strach, bezmocnost nebo zlost.

Proti těmto pocitům si každý člověk vyvine vlastní obrannou strategii. Může se jednat o zdrženlivost, usilování o harmonii nebo potřebu kontroly – tedy reakce, které mohou ve vztahu k druhým lidem vyvolat problémy. Cílem terapie je proto vždy posílit slunné dítě a to stinné utišit a uklidnit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce s vnitřním dítětem:

Vnitřní dítě je popis určitých oblastí v našem duševním životě, které jsme si s sebou přinesli z dětství. Konkrétně se jedná o způsoby myšlení, pocity a chování, které se nás často drží i v dospělosti. Naše vnitřní dítě může být radostné, nebo smutné.

Když zažívá dítě radostné chvíle, tak ho to posiluje. Pokud si na tyto momenty v dospělosti vzpomeneme a opakovaně se z nich budeme těšit, budeme z nich profitovat, jelikož nás naplňují nadějí. Avšak je stejně tak důležité přijmout zátěž, smutek i zranění z dětství. Je potřeba se tedy věnovat každé stránce naší osobnosti, která si s sebou nese něco z dětství.

  1. Jak můžeme své vnitřní dítě uzdravit?

Jednoduše tím, že sami sobě projevíme laskavost, soucit a porozumění. To se podaří, když budeme se svým vnitřním dítětem vést dialog. A to tak, že k sobě budeme mluvit opravdu jako k dítěti. Soucit je velká síla, která dokáže mírnit staré křivdy nebo pomáhá vyrovnat se s kritikou.

  1. Jak může takový dialog probíhat?

Představte si ve své mysli, že vaše mladší já právě prožilo něco nepěkného a zraňujícího, co mu ublížilo. Pokuste se své dítě utěšit a řekněte mu, že není samo. Vysvětlete mu, že vaše dospělé já stojí při něm a že mu vždy pomůžete, když bude potřeba.

  1. Jak se tím může proměnit můj život?

Všichni lidé se přirozeně rodí s pozitivní životní silou a radostí. Když dokážeme zredukovat svůj vnitřní zármutek a bědování, vystoupí tato vrozená pozitivita zpět do popředí. Terapeutická práce s vnitřním dítětem napomáhá uvolňovat staré bloky a čerpat z nových zdrojů. To pak člověka motivuje k tomu, aby svou mysl soustředil na příjemné zážitky a vnímání.