Active Beauty
Rovnocenné partnerství: Bojí se muž, že ztratí svou moc?

Rovnocenné partnerství: Bojí se muž, že ztratí svou moc?

Pokud chcete vést rovnocenné partnerství, musíte se vzdát rodových rolí. Mnohým mužům je to však zatěžko. Ale čeho se obávají? A jak zvládnout rovnocenný vztah?

Ona se stará o děti a on absolvuje porady přes Skype. Především v krizových časech, jak jsme zažili například kvůli koroně, se opět projevuje rozdělení moci ve vztahu. V čem to vězí, že mnohým mužům stále ještě dělá problém vzdát se mocenské pozice? Muži si vytvářejí pocit nadřazenosti díky statusu nebo vyššímu vzdělání, aby zmírnili svůj podvědomý strach ze ztráty.

Tato obava ze ztráty se vztahuje především na postavení muže ve společnosti. Neboť silné ženské stránky, jako jsou komunikační dovednosti, empatie a schopnost pracovat v týmu, jsou čím dál důležitější. Tradiční mužské zaměření na hierarchii, postavení a konkurenci díky nim už nepůsobí aktuálně. Není proto divu, že někteří muži se cítí ohroženi ženami. Na tento strach reagují v rámci svého partnerství přehnaným sebevědomím, které partnerku shazuje.

Rovnocenné partnerství: Co se kvůli němu musí muži naučit

Tento často podvědomý, hluboko zakořeněný strach se zakládá na pocitu bezmoci, který v mnoha případech vznikl již v dětství. Možná byla matka příliš rozkazovačná, chladná a distancovaná. V důsledku takovéto výchovy pak chce muž ve svém vztahu bezpodmínečně tahat za delší provaz. Proto je dobré znát strategie, které pomáhají vyléčit vnitřní dítě. Rovnocenné partnerství totiž vyžaduje nejprve dostatečnou práci sám na sobě.

Takhle rovnocenné partnerství zvládne:

  1. Klišé o rozdělení rolí: Když si troufne být ve vztahu autentický a vzdá se tradičního mužského postavení, stanou se klišé zbytečná.
  2. Odvaha cítit: Musí se naučit přijmout a prožívat své emoce.
  3. Sebereflexe: Uvnitř rovnocenného partnerství stojí každý sám za sebe. Ale i přesto jsou zároveň jedním.
  4. Work-Life-Balance: Jestliže porozumí sám sobě a svým potřebám, bude se to pozitivně zrcadlit i v partnerství.
  5. Mužnost je flexibilní: I v tomto případě hraje schopnost přizpůsobit se rozhodující roli. Muž sám si definuje pojem mužnost, naučí se dělat kompromisy a tím vytvoří bezpečný základ pro rovnocenný vztah.
  6. Hodnota: Když svou hodnotu nebude posuzovat podle vnějších faktorů, jako je jeho vlastní kariéra, vytvoří prostor pro úspěch své partnerky – na který poté může být také hrdý.