Active Beauty
Férové ekologické cestování

Férové ekologické cestování

Pokud chceme být skutečně ohleduplní k životnímu prostředí, je třeba zvažovat, jak můžeme i na cestách snižovat svou ekologickou stopu a šetřit přírodní zdroje.

V dnešní době není problém procestovat téměř celý svět. Za stále méně peněz se nám nabízí nekonečně mnoho možností. Chceme si užívat nedotčenou přírodu, nezastavěnou krajinu a poznávat autentickou místní kulturu. Přitom však často zapomínáme, že svou návštěvou daná místa vždy také trochu měníme. Proto není od věci, podívat se předem na naši cestu z trochu jiné perspektivy a předem zvážit její dopad na životní prostředí.

Před odjezdem

Rozhodnutím valného shromáždění OSN byl rok 2017 vyhlášen Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu. Rozhodneme-li se cestovat ekologicky, dáváme přírodě šanci, aby zůstala nedotčená. Cesta tak začíná ještě dlouho předtím, než skutečně vyrazíme. Zvažujeme dopady naší cesty na životní prostředí. Dopředu se informujeme o tom, co přináší cestovní ruch místnímu obyvatelstvu. Zda tam nenadělá více škody než užitku. Zjistíme si, jaký je vztah cílové destinace k environmentálním otázkám. Nekontrolovaná komerční výstavba a znečištěné moře určitě nebudou dobrou vizitkou. Pokud necestujeme na vlastní pěst, ale přes cestovní agenturu, měl by nás zajímat i její postoj k životnímu prostředí. Nabízí možnost ubytování, které respektuje zásady trvalé udržitelnosti? Umožňuje přesouvat se šetrnými dopravními prostředky? Spolupracuje s místním obyvatelstvem a podporuje lokální služby?

Příjezd

Při plánování dovolené hraje jednu z hlavních rolí také způsob dopravy. Je třeba zvážit, jak daleko se chceme vydat. Opravdu je nutné přeletět celý Atlantik? Nestačila by nám cesta vlakem do sousední země? Je logické, že čím blíže se cíl dovolené nachází, tím menší bude spotřeba energie vynaložená na cestu, a tudíž i výsledná ekologická stopa. Rozhodneme-li se pro přepravu vlakem, případně autobusem, ušetříme větší množství emisí, než pokud cestujeme vlastním autem či letadlem. Podle WWF (World Wide Fund for Nature, česky Světový fond na ochranu přírody) se letecká doprava podílí na cestovním ruchu pouze z 6 %. Je však zodpovědná za 20 % emisí. Proto by mělo platit jednoduché pravidlo. Délka dovolené by měla být v pozitivním poměru ke vzdálenosti cílové destinace.

Doporučuje se nelétat na vzdálenost kratší než 700 kilometrů. Při vzdálenosti destinace nad 700 kilometrů by měla dovolená trvat minimálně 8 dní. Pokud je cíl vzdálen více než 2.000 kilometrů, měli bychom si ji prodloužit alespoň na dva týdny. Zároveň se při delší cestě můžeme informovat o tzv. ekologickém příplatku, který některé letecké společnosti nabízí. Což znamená, že při koupi letenky dobrovolně zaplatíme více, čímž částečně kompenzujeme množství uvolněných emisí. Tyto peníze pak putují v rámci tzv. „carbon offset“ programů na realizaci ekologických opatření, například výsadbu stromů.

Pobyt a strava

I v cíli cesty se můžeme snažit o co nejmenší ekologickou náročnost svojí dovolené. Některá ubytovací a stravovací zařízení již nesou označení, že jim životní prostředí není lhostejné. Existuje však celá řada dalších provozovatelů, kteří i bez certifikátu dbají na to, aby co nejvíce šetřili přírodní zdroje. Nemění ručníky každý den, ložní prádlo suší na slunci a ke splachování toalet používají dešťovou vodu. K trvale udržitelnému způsobu cestování patří i ubytování v menších lokálních penzionech, které navíc umožňuje lépe poznat autentickou místní kulturu a podporuje domácí obyvatelstvo.

Pomoci mohou i zdánlivé maličkosti. Pokud se vzdáme klimatizace a budeme zacházet šetrně s vodou, ušetříme velké množství přírodních zdrojů. Chceme-li si užít dovolenou na pláži, nepotřebujeme mít k dispozici i bazén v hotelu. Místní obyvatele podpoříme také tím, že se budeme stravovat v jejich podnicích a nakupovat regionální potraviny. Zároveň tak poznáme specifika místní kuchyně a odměnou nám budou netradiční gurmánské zážitky.

Prozkoumat & zažít

Kdo chce cestovat ekologicky, objevuje přírodu, ale neničí ji. Vedené vycházky národními parky nebo komentované projížďky s pozorováním zvířat? V pořádku. Výlet na kole cestou necestou nebo na člunu chráněným územím? Raději ne. I při výběru sportovních aktivit bychom měli zvážit, kolik se přitom spotřebuje vody a energie. Špatným příkladem mohou být golfová hřiště v suchých oblastech. Pečlivě udržovaný, svěže zelený trávník vyžaduje velké množství vody, která pak mnohdy chybí na důležitějších místech.

I při koupání v moři se vyplatí sledovat okolní přírodu. Mořské želvy jsou zvyklé klást vajíčka do písku na stejná místa. Hluk i znečištěné prostředí narušují jejich přirozený biotop. Zbystřit bychom měli také při výběru suvenýrů. Chráněné mušle, exotické rostliny, šperky ze vzácných černých korálů nebo sošky ze slonoviny či chráněných tropických dřevin rozhodně do našeho zavazadla nepatří.

Změna myšlení

Jak a kam cestujeme, neovlivní pouze náš život, ale také všechny lidi, se kterými se v blízkých i vzdálených zemích setkáváme. Zároveň je třeba si uvědomit, že příroda již dávno není nekonečnou divočinou, kterou bychom si měli podmanit, ale pouze omezeným prostorem, který můžeme citlivě využívat. Pokud se budeme chovat uvědoměle a férově, můžeme snížit ekologický dopad naší cesty a zároveň zvýšit kvalitu života místních obyvatel.

Turistické cíle pro férovou dovolenou

BUCH TIPP Valdidentro, Itálie

Majestátní hory, bílé ledovce, bohatá alpská fauna a flóra. Italská obec Valdidentro leží v blízkosti národního parku Stelvio. Poskytuje dostatek příležitostí pro cyklotoulky i pěší turistiku. Některá údolí jsou dokonce v létě uzavřená pro automobilovou dopravu, turisty sem však pohodlně dopraví místní linkové autobusy. www.valdidentro.it

BUCH TIPP Národní park Triglav & Bohinjské jezero, Slovinsko

Bohinjské údolí se stejnojmenným jezerem leží v samém srdci Julských Alp. Jeho větší část se nachází v jediném slovinském národním parku Triglav, jehož krajinnou scenérii tvoří nedotčené lesy, působivé náhorní plošiny a rozeklané vrcholky hor. Místní dobře vědí, jaký přírodní poklad se tu nachází a chtějí ho zachovat v co nejčistší podobě. Pro návštěvníky jsou připravené programy s pozorováním divokých zvířat nebo hvězdné oblohy.

BUCH TIPP Přírodní park Weissensee, Rakousko

Nejvýše položené ledovcové jezero v Rakousku je tak čisté, že by se z něj dalo pít. Korutanské jezero Weissensee je obklopené nádherným přírodním parkem, dvě třetiny jeho břehu zůstávají nezastavěné a okolní louky se nikdy nehnojí. Díky citlivému přístupu ke krajině poskytuje zdejší panenská krajina ideální podmínky pro klidnou rekreaci. Do oblasti je možné dostat se pohodlně veřejnou dopravou. Na jezero nesmí vyplouvat motorové čluny a koupání je omezené na určená místa.