Active Beauty
ACTIVE BEAUTY měsíce: Šárka Krčílková

ACTIVE BEAUTY měsíce: Šárka Krčílková

Šárka Krčílková se věnuje v asociaci AMPI lokálním potravinovým iniciativám a společně s přáteli i jednu takovou založila a vede. Je to pro ni cesta ke zdravému jídlu, a především způsob, jak se učit žít dobrý život a měnit sebe i svět.

Co je systém KPZ a jak funguje?
Komunitou podporované zemědělství (KPZ) propojuje spotřebitele přímo s místními ekozemědělci. Jako spotřebitel tak máte po celou sezonu zdroj kvalitních potravin, navíc dáváte peníze přímo člověku, který hospodaří s péčí o přírodu a díky vám za to dostává férovou mzdu. Jíte zdravě a vaše jídlo necestuje přes půl planety. Přispíváte k pozitivní změně systému. Skupina odběratelů se spojí s ekofarmou a zemědělec jim pak pravidelně vozí to, co vypěstoval, nebo hospodaří skupina lidí se zahradníkem společně na pronajatém poli.

 

Kdy a jak je možné se do KPZ zapojit?
Právě teď je vhodný čas pro hledání komunity nebo její založení. Loni jsme zmapovali v Adresáři farmářů 80 skupin a přibývají další. Vznikají i spolkové obchody jako například pražská Obživa, moravská Hojnost a Victorina Loca.

Věnujete se vzdělávání, co a jak konkrétně předáváte druhým?
Posledních šest let se věnuji vzdělávání a poradenství v oblasti místních potravinových systémů. Své zkušenosti z KPZ CooLAND předávám dál. V AMPI vytváříme vzdělávací programy pro komunity, nabízíme přímé poradenství, ale i semináře pro veřejnost a „vyprávíme” příběhy z farem. Letos také otevíráme první ročník Farmářské školy, program vzdělávání pro ekologické zemědělce.

Pěstujete si i Vy doma sama nějakou zeleninu nebo bylinky?
Pěstujeme si jen bylinky na balkóně. V době jarní karantény mě ale zachránila Komunitní zahrada Kuchyňka, kde provozujeme zahradní Školku Kuchyňka. S dcerou jsem tam jezdila hrabat se v hlíně. Jsem holka z města, ale objevuji, jak je kontakt s půdou ozdravný. Zklidňuje
mě, přivádí k sobě samé, nabíjí energií a doslova ve mně probouzí lásku k Zemi.

Kde v přírodě trávíte čas nejraději?
Mám ráda šumění lesa, cvrčení letní louky, výhledy z kopců do krajiny i na nebe plné hvězd. Mám ráda klidnou hladinu rybníka, ale i vlny oceánu. Mám ráda jakoukoli přírodu, ve které je cítit život a energie. Naopak mě bolí pohled na několikasethektarová mrtvá pole.

 

Šárka Krčílková
Šárka (43) si vyzkoušela spoustu aktivit od servírky, ekologické aktivistky až po úřednici či doktorandku. Deset let pracovala na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Dnes se stará o rozvoj komunitou podporovaného zemědělství v Česku a o jeho propojování se zahraničím. Působí jako lektorka, tvůrkyně vzdělávacích programů a průvodkyně potravinových komunit. Věnuje se tvůrčímu psaní.