Active Beauty
ACTIVE BEAUTY měsíce: Hanka Svobodová

ACTIVE BEAUTY měsíce: Hanka Svobodová

Hanka Svobodová má odmalička ráda zvířata, obzvláště pak želvy. Jednu suchozemskou vlastní od svých 6 let. Dnes se s organizací Chráníme mořské želvy stará o mořské želvy v Indonésii, učí domorodce porozumět přírodě a ukazuje jim alternativní způsoby obživy.

Kdy Vás poprvé napadlo, že byste se chtěla aktivně podílet na ochraně přírody a proč jste si zamilovala právě želvy?

Zvířata a želvy zvlášť mám ráda odmalička. Jednu suchozemskou mám doma od 6 let, kdy jsem ji dostala v první třídě za vysvědčení. V 18 letech jsem pomáhala mořským želvám v Mexiku a od té doby se o ně zajímám a snažím se jim pomáhat, jak to jde. Potřebuji dělat něco smysluplného a vzdělávání a ochrana přírody jsou pro mě tím nejdůležitějším.

Mořské želvy už jsou na Zemi 110 milionů let, byly tu už společně s dinosaury, vykonávají v oceánu důležité funkce – třeba karetám pravým se říká architekti korálových útesů, protože z korálů okusují houby a tím regulují jejich množství a přispívají k vyšší biodiverzitě útesů. Teď jsou všechny druhy mořských želv ohroženy vyhynutím. Každý živočišný i rostlinný druh má na Zemi svou roli, a pokud chceme zachovat život na Zemi takový, jaký ho známe, je nutné organismům pomoci přežít.

Jak vypadá ochrana mořských želv v praxi?
Pro želvy je nejohroženější oblast na světě Indický oceán. Chráníme ostrovy v oblasti Berau v Indonésii, která je nejdůležitějším líhništěm ohrožených karet obrovských v celé jihovýchodní Asii a jedno z nejdůležitějších líhnišť na světě. Vejce tu ale kladou i kriticky ohrožené karety pravé. Ochranu podporujeme také na ostrově Lembata na jihu Indonésie a jako konzultanti působíme například na Srí Lance.

Ochranáři hlídají želví snůšky před pytláky. Od roku 2014 se podařilo zachránit více než 2 400 000 želvích vajec. Malé želvy se tak mohou bezpečně vylíhnout a svobodně jít do moře. S indonéskou vládou máme smlouvu o spolupráci na ochraně želv na dalších 5 let.

Co nebo kdo želvy nejvíce ohrožuje?
Na mnoha místech už želvy bohužel úplně zmizely. Nejvíce nebezpečí mořským želvám přirozeně vždy hrozilo na souši, kde samice kladou vejce a z těch se pak líhnou mláďata. Nejčastěji jde o sežrání vajec či mláďat psy a krysami nebo o zatopení snůšky přílivem. Ovšem díky klimatickým změnám se zvedá hladina moří a hrozí tak častější zaplavení vajec, než tomu bylo dříve.

Kvůli rozvoji pobřeží ubývá klidných a tichých pláží bez turistů a nočních diskoték. Zbytkové světlo pronikající z domů a hotelů na pláže mate mláďata, ta jdou pak za světlem lampy spíše než za hvězdami ozářenou hladinou moře. Největším problémem však na mnoha místech zůstává přímý sběr želvích vajec a zabíjení samic pro maso.

V oceánu nemají dospělé želvy téměř žádné nepřátele. Velký problém pro ně ale představuje intenzivní rybolov. Chytají se totiž do sítí, a když nemohou vyplavat nadechnout se nad hladinu, utopí se. Obrovský problém je znečištění moří – největší mořské želvy kožatky velké si dnes často pletou svou přirozenou potravu, jíž jsou medúzy, s igelitovými sáčky, kterých je moře plné.

Vzděláváte také domorodce a jejich děti. Co je nejdůležitější jim vysvětlit a naučit je?

Náš program má tři stěžejní body. Spolu s přímou ochranou líhních pláží (samic, vajec a mláďat želv) se také věnujeme vzdělávání dětí a rozvoji místních obyvatel. Učíme děti porozumět přírodě kolem nich. Vzděláváme je nejen o želvách, moři a přírodě celkově, ale učíme je také angličtinu a to, jak minimalizovat odpad a jak zacházet s tím, který už vytvořili.

Místním lidem se snažíme ukázat alternativní způsoby obživy, které jsou šetrnější k přírodě a životnímu prostředí. Oni totiž i přesto, že je to zákonem zakázané, zabíjí kriticky ohrožené karety pravé kvůli želvovině, z ní pak vyrábí suvenýry, a to jen kvůli pár drobným od turistů. Pořádáme workshopy, kde se místní učí vyrábět suvenýry z udržitelných materiálů, například z kokosových ořechů namísto želvoviny.

Může nějakým způsobem pomoci každý z nás?
Pomáhat se dá na cestách i z domova – pomůže každý plast, který nevznikne. Pomůže, když navštívíte raději projekty, kde se želvy chrání přirozeně a hned po vylíhnutí se pouští do moře, než ty, kde mláďata kvůli turistům zavírají do bazénů.
A vaše fotky z naší aplikace TURTLE RANGER nám pomohou monitorovat situaci želv ve světě a také slouží jako důkazy při jednání s místními vládami, policií i ochranáři.

Čeho byste chtěla díky svým aktivitám dosáhnout?
Přála bych si svět, ve kterém lidé mají rádi přírodu a zajímají se o mořské želvy. Svět, kde místní i turisté rozumí příčinám ohrožení těchto kriticky ohrožených plazů a snaží se jednat tak, aby nepřispívali k jejich ubývání. Přála bych si, aby každý člověk chtěl nějakým způsobem pomáhat. Čemukoliv – lidem, zvířatům… Pokud budeme všichni pravidelně aktivní, svět bude každý den o kousek lepší.