Active Beauty
5 tipů, jak nabrat v každodenním životě ženskou sílu

5 tipů, jak nabrat v každodenním životě ženskou sílu

V práci, ve vztahu nebo jako single, s dítětem i bez něj: Ženy potřebují být silné nejen během Mezinárodního dne žen. Jak toho dosáhnout? Dáme vám 5 tipů, jak získat více sebeurčení a ženské síly v každodenním životě.

Za svobodu v různých oblastech života, které dnes vnímáme jako samozřejmost, musely v minulosti bojovat mnohé moudré a silné ženy. Ať už jde o volební právo nebo možnost pracovat a vydělávat peníze. I nyní je nejvyšší čas pro posílení postavení žen. Spousta z nich o sobě a svých schopnostech stále pochybuje a vnímají neustálý tlak vyvíjený zvenčí. S tolika očekáváními je mentální zátěž prakticky nevyhnutelná.

Co vlastně ženská síla znamená?

Tento pojem, zdá se, je ve feministickém kontextu téměř všudypřítomný. Ale co vlastně znamená? Pro zakladatelky portálu Ženská doména, Sophie Rendlovou a Hannu Zachovou, znamená ženská síla posílení sebeurčení žen, a to prostřednictvím trvalého proměňování struktur v naší společnosti, a sice politických a právních.

Pojem nechápou pouze jako individuální výzvu konat, ale mnohem více jako celospolečenský závazek. Každý z nás by měl usilovat o vytvoření společnosti a solidární společnosti.

Síla ženy v každodenním životě: 5 tipů, jak prolomit nastavené vzorce

Nebylo by to úžasné, kdyby ženy v budoucnu dokázaly procházet životem nejen rozhodněji, ale také s větším sebevědomím? Každá by mohla trochu přispět k tomu, aby se z dlouhodobého hlediska postavení žen ve společnosti změnilo.

1. Objevte své zájmy a silné stránky

Mnoho žen má tendenci se ponižovat nebo se často porovnávat s jinými, domněle lepšími ženami. Není divu, jelikož spousta žen se tímto způsobem socializuje. Důsledkem však je, že jejich talent a přednosti zůstávají bez povšimnutí. Pochybnosti o sobě samé je zkrátka potřeba hodit za hlavu.

Zjistěte, klidně i s pomocí kouče, co rády děláte a v čem jste dobré, pak se této činnosti věnujte. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu. Protože když si stojíte za tím, co vám jde a co zvládáte, poroste vaše sebevědomí, můžete navazovat spojení s lidmi podobného ražení a tím podnítit také ostatní ženy, aby sebraly odvahu. Přesně podle motta „Silné ženy povzbuzují další ženy“.

2. Jděte vlastní, ženskou cestou

I sebevědomé, úspěšné ženy někdy narazí na omezení, jelikož mnohé struktury pro lidi vznikly bez povinnosti převzít za ně zodpovědnost. Například pro samoživitelky nezůstává v kariérním žebříčku žádné místo. Jak proti tomu můžeme bojovat? Nepřizpůsobovat se.

Jednou z cest může být, že seberete odvahu a řeknete si, že přece není vaší povinností se takovým strukturám přizpůsobovat. Od žen se až příliš často vyžaduje, aby převzaly mužské způsoby chování, aby byly úspěšné, více slyšet a mohly výrazněji vystupovat. Nebo aby pracovaly 60 hodin týdně. Nenechte se tímto modelem znejistit a jděte vlastní cestou. V případě potřeby vám při tom může pomoci kouč.

3. Poukazujte na nerovnosti

Event zní zajímavě, ale proč byli nakonec k diskuzi u kulatého stolu pozváni jen muži? Ještě stále existují tzv. „All-Male-Panels“, tedy diskuzní panely, z nichž jsou ženy rovnou vyloučeny. Někdy možná i neúmyslně. Tento obraz rozhodně nepřispívá ke konceptu silné ženy, spíše naopak. Ale jako uvědomělé ženy tomu můžete čelit, například tím, že na rodovou nerovnost před organizátory hlasitě upozorníte.

Důležitým krokem pro větší rovnoprávnost a stejné příležitosti je samotné zviditelnění žen. Protože nejen v těchto diskuzních panelech, ale obecně ve vedoucích pozicích stále chybí diverzita a rovnoprávnost.

4. Diskutujte s muži o sexismu

K dosažení spravedlivé a rovnoprávné společnosti potřebujeme lidi, jež s námi potáhnou za jeden provaz. Takže i muže. Prostřednictvím kampaně „HeforShe“, kterou uznala i OSN, se ženy spolu s velvyslankyní Emmou Watson snaží získat pro podporu rodové rovnosti také muže.

A jak něco takového udělat v každodenním životě? Například tím, že se zapojíte do feministických diskuzí. O platových rozdílech opakovaně mluvte také se svým partnerem: Poukazujte na rodovou nerovnost.

K tomu patří i to, že nebudete mlčet, když někdo utrousí například sexistický vtip, i kdyby to pro vás bylo v danou chvíli samozřejmě pohodlnější.

5. Solidarita a stejné názory sbližují

Existuje spousta skupin, ať už v rámci nějakého spolku nebo na sociálních sítích, kde se ženy mohou potkat a vzájemně se podporovat. Ve svých zájmech i profesních oborech. Výměna názorů a poznatků je obohacující.

Ale také pokud nejste členkou žádné takové sítě, můžete ve svém každodenním životě vždy projevit solidaritu vůči ostatním ženám a vzájemně se podporovat. Ve spoustě situací mohou mít velký vliv i malá gesta, a když se ženy spojí, v běžném životě i v práci, mohu dosáhnout ještě větších úspěchů. Cílem by měl být společný pokrok.