Active Beauty
Hmyzí hotel: Co zohlednit při jeho výrobě

Volné pokoje!

Hmyzí hotel: Co zohlednit při jeho výrobě

Hmyzí hotely se dají vyrobit v různých provedeních. Pokud chcete, aby ten váš nefungoval pouze jako zahradní dekorace, zohledněte při jeho výrobě naše rady. Díky hnízdišti pro včely samotářky a další hmyz podpoříte koloběh přírody.

Pomůcky pro hnízdění včel samotářek

Jako malá, ale účinná pomůcka pro výrobu hotelu pro včely mohou sloužit duté stonky rostlin, jako je bambus nebo rákos. Stonky jednoduše vložte do prázdných plechovek tak, aby v nich všechny stonky držely napevno, a plechovky vodorovně upevněte. Ujistěte se, že konce stonků nejsou roztřepené a že zadní stranu stonků uzvírají kolénka.

Druhy včel, které hnízdí v půdě, se spokojí s květináči naplněnými pískem nebo písčitohlinitou půdou. Ale pozor: Květináče by měly být hluboké alespoň 30 cm.

Bzučící včely samotářky nejsou agresivní a můžete je pozorovat i zblízka. Patří mezi nejdůležitější opylovače, avšak jejich životní prostředí se stále zmenšuje. Místo toho, abyste si upravovali balkon a zahradu dle svého gusta, pokuste se tento prostor poskytnout právě důležitému a užitečnému hmyzu. Například tím, že do blízkosti hmyzího hotelu umístíte kvetoucí rostliny, kam budou moci včely létat.

Pro zajištění úkrytu pro co největší počet včel samotářek je také potřeba dbát na rozmístění a rozmanitost použitých materiálů. Ujistěte se, že hotel umístíte na slunné a teplé místo, nejlépe orientované na jih nebo jihovýchod a chráněné před větrem a deštěm. 

K výrobě hmyzího hotelu využijte také měkké, trouchnivějící dřevo, v němž si například včely lesní mohou vyhrabat vlastní chodbičky. Ve fungujícím ekosystému se predátoři usazují v blízkosti míst, kde se včely rozmnožují. K ochraně včelího potomstva před ptáky použijte oplocení z drátěného pletiva. Nezasahujte však do přirozené rovnováhy až příliš. Výskyt parazitů na hnízdišti je zcela normální.


Hmyzí hotel pro berušky

Také berušky si jakožto cenný a užitečný hmyz, který se živí mšicemi a roztoči, zaslouží ochranu. Ideálním místem pro tyto malé šťastlivce je malá, dřevěná krabička. Tu naplňte slámou a do jejího dna udělejte otvory, aby do ní mohly berušky vlézt. Pokud uděláte horní víko krabičky otevírací, jednoduše můžete slámu občas vyměnit. Krabičku umístěte na chráněné a slunné místo.
 

Hotely nenahradí přírodní zahradu

Vyrobený hmyzí hotel vám pomůže přilákat na zahradu další živočichy. Můžete jím podpořit malý lezoucí hmyz a zároveň ho pozorovat v jeho přirozeném prostředí. Hmyzí hotely však nenahradí biodiverzitu zahrady samotné. Řiďte se heslem, že méně je více: Plochy posilující diverzitu sečte pouze jednou nebo dvakrát ročně. Zcela se vyhněte umělým hnojivům, pesticidům a rašelině.

Dbejte na to, abyste na zahradě zachovali přírodní struktury, na nichž je závislá řada živočichů. Jedná se zejména o listí, křoviny, kameny nebo mech. Místo kácení spíše vysazujte. Hmyzí hotel pak vnímejte spíše jako doplněk těchto přírodních stanovišť.