Menu
Home » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů

www.activebeauty.cz

Vážíme si Vašeho zájmu o naše webové stránky www.activebeauty.cz. Ochrana soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže uvádíme podrobné informace o tom, jak zacházíme s Vašimi údaji.

1. Správce

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) pro webové stránky www.activebeauty.cz je společnost dm drogerie markt s.r.o., se sídlem Jeronýmova 1485/19, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO: 472 39 581 (dále jen „dm“). Společnost dm můžete kontaktovat prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

 • dopisem: dm drogerie markt s.r.o., Jeronýmova 1485/19, 370 01 České Budějovice
 • telefonicky na lince: 800 100 808
 • e-mailem na adrese: dm@dm.cz
 • vyplněním formuláře na: www.dm.cz/otazky-faqs/kontakt/.

2. Zpracování osobních údajů

2.1. Návštěva webových stránek 

2.1.1. Obecně 

Při Vaší návštěvě webových stránek www.activebeauty.cz zpracovává dm za účelem zlepšení funkce webových stránek a zabezpečení údajů následující údaje:

 • Požadavek (název požadovaného souboru) (např. www.activebeauty.cz/impressum)
 • Typ/verze prohlížeče (např. Internet Explorer 11.0)
 • Jazyk prohlížeče (např.: němčina)
 • Použitý operační systém (např.: Windows 10)
 • Vnitřní rozlišení okna prohlížeče
 • Rozlišení obrazovky
 • Aktivace Javascript
 • Java zap/vyp
 • Cookies zap/vyp
 • Hloubka barev
 • Referrer URL (dříve navštívená stránka)
 • IP adresa (bude anonymizováno)
 • Časový údaj vztahující k datu a času, kdy došlo k přístupu na webové stránky
 • Počet prokliků
 • Příp. obsah formulářeKromě toho ukládáme – i když je návštěva provedena prostřednictvím odkazů na newslettery (viz bod 2.2) – pouze přístupové údaje neobsahující odkaz na osobní údaje, jako je např.

IP adresa se přenáší při každém vyslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam má zaslat odpověď. IP adresu obdrží každý zákazník od poskytovatele internetového připojení („ISP“), a to v okamžiku svého připojení na internet. Poskytovatel internetových služeb tak může určit, jaká IP adresa, v jakém okamžiku a kterému z uživatelů byla přiřazena. Dokud zůstane IP adresa uložena, je teoreticky možné identifikovat uživatele připojeného k internetu prostřednictvím dalších informací získaných od poskytovatele internetových služeb. Z toho důvodu dm a naši poskytovatelé statistických služeb neukládají IP adresy trvale, ale používají je pouze k identifikaci relace a na obranu proti útokům. IP adresa je pak okamžitě smazána, takže shromážděné údaje jsou anonymní, a dokonce ani prostřednictvím poskytovatele internetových služeb již není možné přiřazení k uživateli.

Kromě toho ukládáme – i když je návštěva provedena prostřednictvím odkazů na newslettery (viz bod 2.2) – pouze přístupové údaje neobsahující odkaz na osobní údaje, jako je např.

 • název Vašeho poskytovatele internetových služeb
 • stránky, které jste navštívili dříve
 • název požadovaného souboru

Tyto údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zlepšení našeho webu. Informace, které od Vás obdržíme, nám pomáhají utvářet a zkvalitňovat online prostředí.

Pokud jste nám poskytli osobní údaje, použijeme je pouze pro odpovědi na Vaše dotazy a pro technickou správu.

2.1.2. Právní základ 

Právním základem pro jednotlivé kroky zpracování při návštěvě našich webových stránek je náš oprávněný zájem (zlepšení našeho webu, zabezpečení údajů) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.2. Žádost o kontaktní údaje 

2.2.1. Obecně 

Následující údaje jsou zpracovávány za účelem realizace Vašeho požadavku:

 • oslovení (pohlaví, titul)
 • jméno (jméno a příjmení)
 • adresa (ulice, č.p., PSČ, město, země)
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • text z dotazu

Povinné údaje jsou označeny *.

2.2.2. Právní základ 

Právním základem pro jednotlivé kroky zpracování za účelem realizace Vašeho požadavku je oprávněný zájem (adekvátní vztah s kontaktní osobou) společnosti dm v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Případně může být požadavek podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR rovněž chápán jako předsmluvní opatření nebo může mít souvislost se smlouvou. Pokud neposkytnete potřebné údaje, není možné Váš požadavek zpracovat.

2.3. Výherní soutěže

2.3.1. Obecně

Společnost dm nabízí na těchto stránkách spolu se svými partnery soutěže, v nichž máte možnost vyhrát produkty od našich partnerů.

Pokud se zúčastníte některé soutěže, zpracovává společnost dm za účelem realizace a zpracování soutěže následující údaje:

 • oslovení (pohlaví, titul)
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • datum narození
 • adresa (země, ulice, dům/schodiště/dveře, PSČ, město)

Vaše uvedené údaje jsou zpřístupněny našim poskytovatelům poštovních služeb a balírnám (viz bod 3) nebo partnerům výhradně za účelem zaslání a zabalení. Vaše údaje jsou okamžitě po skončení příslušné soutěže smazány, pokud neexistuje zákonná povinnost tyto údaje uchovávat.

2.3.2. Právní základ pro zpracování údajů „výherní soutěž“

Právním základem pro jednotlivé kroky zpracování při realizaci a uzavření výherních soutěží je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR Váš dobrovolně udělený souhlas. Pokud neposkytnete potřebné údaje, účast v soutěži není možná. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem na adrese ochranadat@dm.cz. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebude již možné tuto službu poskytovat a jakákoliv dohoda v této souvislosti se při odvolání souhlasu považuje za zrušenou. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

3. Zpracovatelé

dm používá pro zpracování Vašich osobních údajů (viz bod 2.) následující kategorie zpracovatelů podle čl. 4 bodu 8) GDPR, resp. dodavatele pro tyto činnosti:

 • provoz softwaru
 • sledování blogerů
 • provoz interních IT systémů u dm
 • logistické zpracování
 • výroba a zasílání, balení vzorků produktů

Společnost dm uzavřela se zpracovateli zpracovatelské smlouvy v souladu s čl. 28 GDPR. Zpracovatelé jsou při zpracování údajů přísně vázáni objednávkami ze strany dm. Zpracovatelé neprovádí zpracování údajů mimo účely uvedené v bodě 2.

Na vyžádání Vám společnost dm ráda poskytne konkrétní kontaktní adresy svých zpracovatelů.

4. Používání cookies/nástrojů pro webovou analýzu

4.1. Technické cookies

4.1.1. Obecně

Na našich webových stránkách www.activebeauty.cz používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na Vašem datovém nosiči a které ukládají prostřednictvím Vašeho prohlížeče určitá nastavení a údaje za účelem sdílení s naším systémem. Toto ukládání nám pomáhá přizpůsobit naše stránky Vašim potřebám a usnadňuje jejich používání, například tím, že jsou ukládány některé Vaše údaje, abyste je nemuseli stále opakovat. Váš prohlížeč umožňuje omezení používání souborů cookies, což může znamenat, že naše nabídka pro Vás již nebude fungovat, nebo bude fungovat jen omezeně. Soubory cookies mohou být také smazány.

V případě užití nebo umístění cookies, které obsahují osobní údaje nebo se týkají soukromí, si společnost dm nejprve zajistí Váš souhlas, a to prostřednictvím Vašeho aktivního jednání tím, že jste po informování o účelu používaných cookies prostřednictvím našeho cookie banneru navigováni dál na dm a požádáni o udělení svého souhlasu s umístěním cookies.

Prostřednictvím odkazu na cookie banneru máte možnost získat další informace o jednotlivých souborech cookies a prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče můžete zablokovat umístění jednotlivých nebo všech souborů cookies.

4.1.2. Relační cookies 

Relační cookies (nazývané také jako sezónní cookies) jsou po zavření prohlížeče smazány.

4.1.3. Dlouhodobé cookies 

Používáme cookies, které zůstávají na Vašem pevném disku. Pro Vaše pohodlí je doba omezena datem vypršení jejich platnosti v budoucnu. Při další návštěvě pak bude automaticky rozpoznáno, že jste u nás již byli a jaké vstupy a nastavení upřednostňujete (tzv. dlouhodobé cookies).

4.1.4. Seznam cookies 

V seznamu je uveden příkladný výčet cookies, které mohou být umístěny na našich webových stránkách. Úplný seznam všech cookies není z technických důvodů možný.

 • Last click (pro ukončení relace, délka trvání: jedna relace)
 • Cookie relace (pro rozpoznání relace, délka trvání: jedna relace)
 • Ever cookie (pro rozlišení mezi stávajícím a novým zákazníkem, délka trvání: 60 měsíců/5 let)

4.1.5. Přehled cookies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6. Právní základ 

Právním základem pro jednotlivé kroky zpracování při návštěvě našich webových stránek je náš oprávněný zájem (zlepšení našeho webu, zabezpečení údajů) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4.2. Webová analýza prostřednictvím společnosti Webtrekk

4.2.1. Obecně

Naše webové stránky využívají služby a cookies společnosti Webtrekk GmbH ke shromažďování statistických údajů o používání stránek www.activebeauty.cz, a tím ke zlepšování naší nabídky. Při každé návštěvě webových stránek společnosti dm jsou za účelem kontroly webu shromažďovány a vyhodnocovány informace, které jsou přenášeny prohlížečem uživatele. Sběr údajů se provádí pomocí pixelu, který je nainstalován do každé stránky. Jsou shromažďována následující data:

 • název vyhledaného souboru, datové razítko, průměrná doba setrvání
 • informace o prohlížeči používaném uživatelem
 • použitý operační systém a typ zařízení
 • země, oblast a město, odkud se návštěva uskuteční
 • rozlišení obrazovky a hloubka barev
 • Referrer URL (dříve navštívená stránka nebo newsletter)
 • IP adresa a poskytovatel internetových služeb (IP adresa je anonymizována)
 • počet prokliků
 • příp. jak probíhala návštěva
 • příp. ceny produktů navštívených stránek s produkty na www.activebeauty.cz
 • příp. vyhledávací chování na www.activebeauty.cz (vyhledávané termíny, navštívené stránky s výsledky)
 • příp. obsah formuláře (pro pole s volným textem, např. jméno a heslo, přenáší se pouze „vyplněno“ nebo „nevyplněno“
 • příp. interakce s nákupním košíkem a hodnoty v nákupním košíku
 • příp. uskutečnění nákupu s hodnotou objednávky.

4.2.2. Právní základ 

Právním základem pro jednotlivé kroky zpracování při návštěvě našich webových stránek je náš oprávněný zájem (vyhodnocení chování uživatelů za účelem vylepšení našeho webu a kontroly kvality) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4.3. Webová analýza pomocí služby Google Analytics

4.3.1 Obecně

Webové stránky www.activebeauty.cz využívají službu Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a umožňují analýzu využívání webových stránek www.activebeauty.cz. Informace vygenerované prostřednictvím souboru cookie o Vašem využívání webových stránek www.activebeauty.cz jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server společnosti Google ve Spojených státech. Pokud je aktivována anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách, bude Vaše IP adresa společností Google předem zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA zasílána kompletní IP adresa a tam zkrácena. Společnost Google tyto informace využije z pověření dm drogerie markt GmbH Rakousko pro vyhodnocení Vašeho užívání příslušných webových stránek, pro sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb vůči dm drogerie markt s.r.o. souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. IP adresa zaslaná v rámci služby Google Analytics Vaším prohlížečem není spojována s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit prostřednictvím příslušného nastavení softwaru Vašeho prohlížeče; dovolujeme si Vás však upozornit, že v daném případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všech funkcí webových stránek www.activebeauty.cz.

Navíc máte možnost zaznamenání a odeslání dat vytvořených souborem cookie a týkajících se Vaší návštěvy internetových stránek na společnost Google a jejich následnému zpracování ze strany společnosti Google zabránit tím, že si stáhnete a instalujete pluginy pro prohlížeč, které jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz

Další informace o podmínkách používání a ochraně dat naleznete na: http://www.google.cz/analytics/terms/cz.html, nebo na http://www.google.com/analytics/policies Upozorňujeme, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, aby byl zajištěn anonymizovaný sběr IP adres (tzv. IP maskování).

4.3.2. Právní základ 

Právním základem pro jednotlivé kroky zpracování při návštěvě našich webových stránek je náš oprávněný zájem (vyhodnocení chování uživatelů za účelem vylepšení našeho webu a kontroly kvality) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4.4 Sociální Média

4.4.1 Obecně

Na našich webových stránkách se používají tzv. social plugins („pluginy“) sociálních sítí Facebook, Instagram, Spotify a Google+. Tyto služby nabízejí společnosti Facebook Inc., Google Inc. a Spotify AB („poskytovatel“). Facebook je provozován společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Google+ je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Spotify je provozováno společností Spotify AB, Regeringsgatan 19,111 53 Stockholm, SE556703748501, Švédsko („Spotify“).

Přehled pluginů a jejich vzhled naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/javascript/quickstart#plugins resp. https://developers.google.com/+/plugins resp. https://developer.spotify.com/.

Když navštívíte nějakou stránku na těchto webových stránkách, která takový plugin obsahuje, Váš prohlížeč se připojí přímo k serverům Google, Facebook nebo Spotify. Obsah pluginu je přenášen příslušným poskytovatelem přímo do Vašeho prohlížeče a je součástí stránky. Díky integraci pluginů jsou poskytovatelé informováni o tom, že Váš prohlížeč zobrazil příslušnou stránku našeho webu, a to i v případě, že na dané sociální síti nemáte profil nebo momentálně nejste přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny Vaším prohlížečem přímo na server příslušného poskytovatele v USA a tam uloženy, pokud není aktivována anonymizace IP adresy na webových stránkách dle https://support.google.com/analytics/answer/6366371?hl=cs.

Pokud jste přihlášeni do některé ze sociálních sítí, mohou poskytovatelé návštěvu našich webových stránek ihned přiřadit k Vašemu profilu na Facebooku, Google+ nebo Spotify. Pokud komunikujete s pluginy, například klepnutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo na tlačítko „+1“, je příslušná informace také přenášena přímo na server poskytovatele a tam uložena. Kromě toho jsou tyto informace zveřejněny na sociální síti a tam jsou také zobrazeny Vašim kontaktům.

Účel a rozsah získávání dat a další zpracování a použití dat ze strany společnosti Google i s tím související práva a možnosti nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů poskytovatelů.

Oznámení o ochraně osobních údajů Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Oznámení o ochraně osobních údajů Spotify: https://www.spotify.com/cz/legal/privacy-policy/

Oznámení o ochraně osobních údajů Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Oznámení o ochraně osobních údajů Google:

https://developers.google.com/+/web/+1button/

https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=ZZ

Pokud nechcete, aby Google, Facebook nebo Spotify přímo přiřazoval údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek k Vašemu profilu na dané sociální síti, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit. Zavádění pluginů můžete úplně zabránit také pomocí doplňků pro Váš prohlížeč, např. blokováním skriptů „NoScript“ (http://noscript.net/).

4.4.2. Právní základ 

Právním základem pro jednotlivé kroky zpracování při návštěvě našich webových stránek je náš oprávněný zájem (vyhodnocení chování uživatelů za účelem vylepšení našeho webu a kontroly kvality) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

5. Doba uložení

Vaše osobní údaje jsou u společnosti dm – dle potřeby – uloženy v personalizované podobě různě dlouhou dobou:

 • Požadavek: po úplném vyřízení požadavku budou Vaše údaje smazány.

Vymazání údajů se provádí tak, jak je popsáno výše, pokud neexistují zákonné požadavky na uchovávání (právo obchodních společností a/nebo daňové předpisy).

6. Vaše práva

Jako subjekt údajů, jehož údaje jsou zpracovávány (viz bod 2.) v rámci domovské stránky www.activebeauty.cz, máte následující práva:

 • Právo na informace (čl. 15 GDPR): Máte právo požádat dm o informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje. Kromě toho máte právo na další informace o konkrétních způsobech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, době uchovávání, o existenci práva na vymazání nebo opravu Vašich osobních údajů, o existenci práva podat stížnost, jakož i na všechny dostupné informace o původu Vašich údajů.
 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR): Máte právo požadovat od společnosti dm okamžitou opravu Vašich osobních údajů.
 • Právo na výmaz (čl. 17 GDPR): Máte právo požadovat od společnosti dm okamžitý výmaz Vašich osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): V případech uvedených v čl. 18 GDPR (např. pokud popíráte správnost osobních údajů, nebo pokud je zpracování nezákonné, …) máte také právo požadovat od společnosti dm omezení zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů (č. 20 GDPR): Máte právo obdržet Vaše osobní údaje, které jste poskytli společnosti dm, v běžném strukturovaném formátu, a požádat, aby společnost dm poskytla tyto informace jinému správci (např. poskytovatel jiného programu odměn).
 • Právo vznést námitku (č. 21 GDPR): Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány v rámci domovské stránky www.activebeauty.cz.
 • Odvolání souhlasu (čl. 7 GDPR): Máte možnost kdykoliv odvolat svůj souhlas udělený společnosti dm.
 • Právo podat stížnost: Kromě toho můžete kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; telefon: + 420 234 665 111.

Všechna práva – s výjimkou práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – se uplatňují u dm drogerie markt s.r.o., Jeronýmova 1485/19, 370 01 České Budějovice.

Svá práva vůči dm můžete uplatnit následujícím způsobem:

 • dopisem adresovaným společnosti dm drogerie markt s.r.o., Jeronýmova 1485/19, 370 01 České Budějovice
 • telefonicky na lince: 800 100 808 Služby zákazníkům
 • e-mailem: dm@dm.cz
 • vyplněním formuláře na: https://www.dm.cz/otazky-faqs/kontakt/.

6.1.1. Kontaktní místo pro otázky ochrany údajů 

Otázky týkající se ochrany osobních údajů můžete kdykoliv zasílat poštou nebo e-mailem na ochranadat@dm.cz.

Nahoru
OKDalší informace