Active Beauty
Začátek školy: Co musejí prvňáci opravdu umět?

Začátek školy: Co musejí prvňáci opravdu umět?

Psát, číst, počítat: Mnoho rodičů vyžaduje od svých dětí, aby ještě před nástupem do první třídy zvládaly tyto znalosti. Ale děti potřebují pro začátek školní docházky něco jiného.

„Vojto, pojď, naučíme se psát.“ Vojtovi je teprve pět let, do školy půjde až příští rok. Právě tam by se psát naučil, ale jeho otec si myslí, že to Vojta bude mít ve škole snazší, když už to bude umět.

A Vojtův otec není jediný: Stále více rodičů učí své děti číst a psát ještě před tím, než jejich ratolesti nastoupí do školy. Ale je to opravdu tak důležité? Neexistují věci, které by byly pro děti před začátkem školy mnohem přínosnější?

Jdu do školy! Co děti před začátkem školní docházky opravdu potřebují

  1. Musejí děti před zápisem do školy už umět číst, psát a počítat?

Ne, nemusejí. I když Hanička od sousedů zvládá psát již ve školce a kamarádčin Honzík je eso v počtech, nenechte se tím znepokojovat. Nezáleží na očekávání rodičů, ale na potřebách dítěte. Někdy své potomky nadměrně zatěžujeme a zapomínáme, že oni se některé věci učí mimochodem, aniž bychom pro to něco dělali. Abychom ho nestresovali příliš vysokým očekáváním, měli bychom si uvědomit, že mnohem důležitější je, aby si dítě užilo dětství. Protože tou nejdůležitější formou učení je pro děti hra – ostatně po celý život.

  1. Co je před začátkem školy pro děti důležitější?

Některé děti se učí číst a psát už před začátkem školy, ale jednoduché praktické věci se často nenaučí. A pak začne školní rok a malí prvňáci nevědí, jak si sbalit aktovku. Tomu lze naštěstí zabránit: Při učení praktickým věcem by měli dětem pomáhat rodiče doma i učitelé v mateřské škole. Například při jídle nebo oblékání. Avšak pomoc neznamená, že to za děti udělají sami. Děti by měly dané věci zkoušet samy a rodiče by jim měli pomoct tehdy, když nastane nějaký problém, přesně dle slavného hesla Marie Montessori: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Takto se děti učí samostatnosti, což je jedna z nejdůležitějších kompetencí.

  1. Je dobré umět se před začátkem školní docházky podepsat?

Ano i ne. Děti bychom nikdy neměli do učení nutit. Dospělí dávají dětem mnoho impulzů, ale ty by si měly vždy samy vybrat, co se budou učit, v závislosti na svém zájmu a schopnostech. Když dítě samo projeví zájem o to, že se chce naučit psát, podporujte ho. Pokud se však chce věnovat jiné zálibě nebo dovednosti, podpořte ho v té.

  1. Jaké další kompetence jsou pro prvňáky důležité?

Nejdůležitější je, aby se dítě před začátkem školy naučilo emoční a sociální kompetence. Rodiče je mohou podpořit nejrůznějšími aktivitami. Například u stolních her se děti naučí akceptovat pravidla a vyrovnat se s úspěchem i neúspěchem. Když jim budete předčítat z knihy nebo jim vyprávět, naučí se naslouchat a respektovat názory druhých. Hudební a pohybová cvičení jim zase pomohou vyrovnat se s emocemi. Naučí se pojmenovat a ovládat své emoce a rozpoznat je u druhých.

  1. Proč jsou pro předškoláky sociální a emoční kompetence důležitější než čtení?

Regulace emocí je předpokladem pro školní zralost. Neboť ve škole dítě zažije, co to znamená žít ve společnosti. V mateřské školce se poprvé naučí vycházet s dalšími lidmi mimo svou rodinu. Proto je důležité, aby rodiče i učitelé ve školce předali dětem celistvé učení, a to všech kompetencí: sociálních, emočních, motorických i kognitivních.

  1. Jak nejlépe podpořit své děti před začátkem školy?

V tomto případě je klíčovým slovem vědomá výchova: Sledujte své děti a naslouchejte jim. Dejte jim možnost vyjádřit svůj názor, vyřešit malé konflikty samostatně a klást otázky. Úlohou rodičů je reagovat přiměřeně – nejen vést a požadovat. Úkolem každého v roli pedagoga je pohlížet na dítě jako na celistvou bytost, doprovázet ji ve vývojovém procesu a vědět, že každé dítě se učí svým tempem.