Active Beauty
11 faktů o sourozencích, které vás budou zajímat

11 faktů o sourozencích, které vás budou zajímat

Věděli jste, že se od svých sourozenců geneticky možná lišíte? Nebo že jako prvorozený máte pravděpodobně lepší práci? Co dalšího potřebujete vědět o pokrevnosti druhého stupně: Prozradíme vám to!

Možná čekáte druhé dítě (Gratulujeme!). Nebo právě vzpomínáte na své dětství – na hádky s bratrem a sestrou. Anebo máte doma také dvojčata? Či jste jedináček? V každém případě: Téma sourozenecké lásky se týká každého. A proto jsme z něj vybrali zajímavá fakta.

Mezi hašteřením a nákloností: 11 faktů o sourozencích

Sourozenci jsou vzácní

Zatímco v posledních desetiletích byli jedináčci stále výjimkou, tento trend se pomalu obrací. Desítky statistik ukazují, že přibližně v polovině všech rodin se nachází maximálně jedno dítě. Naopak dva a více sourozenců představuje v dnešní době výjimku. Ve srovnání s předchozími generacemi se mezi dětmi navíc zvyšuje věkový rozdíl.

Geneticky se podobáme na 0 až 100 %

Často se tvrdí, že sourozenci se geneticky shodují alespoň z 50 procent. Ale nemusí to být vždy pravda. V jednotlivých případech se shoda může pohybovat mezi 0 až 100 procenty. Proč? Protože sami rodiče v sobě nosí dvě genetické informace: totiž jednu od své matky a jednu od svého otce. Pokud jedno dítě formují geny babičky z otcovy strany a druhé dítě geny dědečka z maminčiny strany, těžko najdou geneticky společného jmenovatele. S dvojvaječnými dvojčaty to může být podobné. Naopak jednovaječná dvojčata jsou vždy stoprocentně identická.

Sourozenecká láska: Rivalové z biologického hlediska

V přírodě nehraje sourozenecká láska důležitou roli, sourozenci jsou dokonce rivalové. Především u ptáků a rostlin lze pozorovat, jak silně si sourozenci vzájemně konkurují. Nejpozději ve chvíli, kdy jim rodiče nemohou poskytnout dostatek jídla, dochází mezi nimi k boji, který vede k usmrcení jednoho ze sourozenců.

Ano, rodiče mají svého oblíbence

Rodiče si to často nechtějí připustit, ale je to fakt: Je naprosto normální, že upřednostňují jedno dítě nebo s ním cítí větší spojení. Ale nebojte, často jde pouze o přechodné fáze. Je to špatně? Ne, protože s lidmi nelze vždy jednat naprosto stejně, ale přesto můžeme ke všem přistupovat spravedlivě.

Kontakt: Nejdříve úzký, poté ne a pak opět ano

Sourozenci mají nejužší vztah v dětství. Ve věku od 3 do 5 let spolu tráví dvakrát víc času než s rodiči. To se mění během dospívání, kdy se pro každé dítě stává zajímavější skupina vrstevníků. V dospělosti se však sourozenci opět sblíží. Podle psychologů předpokládá sourozenecká láska v dospělosti to, aby si děti nenesly z dětství žádné nevyřešené spory nebo rány.

Vy se tak lišíte: Děti hledají své místo

Děti si chtějí v rodině najít své vlastní místo. Proto je zcela normální, že se snaží odlišit od svých sourozenců. Rodiče tento proces podvědomě posilují chválením dítěte za určité silné stránky. Pokud jednomu dítěti jde sport, druhé se této oblasti bude vyhýbat a raději se pokusí rozvíjet svou mentální stránku. U dvojčat se dokonce zjistilo, že se ještě více podobají, když vyrůstají odděleně, protože nemají potřebu vést tuto pomyslnou válku a vědomě se nesnaží odlišit.

Malý věkový rozdíl, velké propojení

Děti se učí především od ostatních dětí a skrze ně. Čím menší věkový rozdíl mezi sebou mají, tím užší pouto si vybudují. Pokud je odděluje několik let, mohou toho spolu méně podnikat. Takže pro intenzivní kontakt a pouto je věkový rozdíl důležitější než soužití.

Pokrevní pouto? Nemusí být

Patchworkové rodiny mohou fungovat dobře. Z vědeckého hlediska nestojí sourozeneckému poutu nic v cestě, pokud se rodiče pokusí vycházet se všemi dětmi férově. Také by neměli mít sami mezi sebou konflikty týkající se výchovy. V čím bližším věku děti jsou, tím snadněji vytvoření pouta klapne.

Chudák jedináček? Nevýhody jsou mýtus

Dříve se jedináčci považovali za znevýhodněné. Měl jim chybět parťák na hraní, s nímž by se naučili sociální kompetence. Ale tyhle teze už jsou dlouho vyvrácené. Tím, že moderní nabídky péče o děti se zaměřují na velmi malé děti, se sociální deficit kompenzuje. Děti přijdou se svými vrstevníky do styku v raném věku a naučí se sociálním dovednostem.

Čas exkluzivity pro prvorozené

To, že prvorozenému dítěti se dostává více rodičovské pozornosti, má čistě praktické důvody. Malý bratr nebo sestra zkrátka musí být „vláčeni s sebou“, když jde větší na tenis nebo potřebuje pomoci s domácími úkoly. Rodičovské nervy se navíc v určitém okamžiku vyčerpají. Takže každodenní čtení pohádky před usnutím nebo stavění kostek zkrátka občas musí stranou.

Úspěch prvorozených: Otázka pohledu

Studie ukazují, že prvorozenému dítěti se zpravidla dostává více pozornosti a času. Dokud nepřijde mladší sourozenec, věnují se rodiče exkluzivně jemu. Avšak s příchodem dalšího dítěte musí starší sourozenec často převzít odpovědnost a dohled nad tím mladším. V důsledku toho se u něj rozvíjí zvláštní smysl pro zodpovědnost, sebevědomí a kognitivní síly. Dle studií mají prvorozené děti proto také vyšší IQ. Podle dalších statistik se pak častěji uplatní v profesích, jako je generální ředitel, politik nebo lékař. Malí sourozenci se statisticky vzato naopak vyskytují v kreativních a sociálních profesích.