Menu

Řeč těla

Naše tělo prozdradí vše

Home » Životní styl » Řeč těla - 11.2018

Kdo zvládne rozpoznávat signály těla, dozví se toho mnohem více nejen o druhých, ale i sám o sobě. Vstupte do našeho rychlokurzu řeči těla.

Oči nelžou, ruce mluví za vše a jeden pohled překoná tisíc slov. Řeč těla není moderním objevem dnešní doby. Zvláštní pozornost si tato forma nonverbální komunikace v podobě gestikulace, mimiky, haptiky ale také postoje získala v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. Tehdy americký profesor psychologie Albert Mehrabian v rámci svého výzkumu zjistil, že slova zodpovídají za pouhých sedm procent celkového dojmu, který člověk při dialogu zanechá. Mnohem výše sahá podíl hlasu se svými 38 procenty a nejvyšší příčku s 55 procenty obsadila již samotná řeč těla.

Potom však přišel obrat a nastala revoluce písemné komunikace. Díky SMS, e-mailům a internetu se psané slovo prodralo do středu rozhovorů. A zatímco v osmdesátých a devadesátých letech lidé ještě alespoň telefonovali, začal se s příchodem nového tisíciletí vytrácet také význam hlasu. Své pocity jsme začali vyjadřovat pomocí smajlíků a náhradou za tělesnou konverzaci se staly selfies v nepřirozených polohách.

Zcela logicky se proto vytrácí také porozumění řeči těla. A tak zatímco dřívější generace se již odmala učila pozorováním, co by mohla znamenat gesta jejího okolí, umí mladí lidé sice uhádnout, co jaký smajlík na mobilu znamená, ale jen stěží odhadnou, jaké emoci mají přiřadit daný smích nebo postoj svého komunikačního partnera.

A to je škoda, protože řeč těla patří k nejupřímnějším formám dorozumívání se. Nejeden odborník na nonverbální komunikaci se staví za to, že je fakticky nemožné svým tělem lhát. Pro všechny, kteří by si rádi osvěžili know-how řeči těla, jsme sestavili rychlokurz.

Podívej se mi do očí

Ne nadarmo je nazýváme bránou či zrcadlem duše. Naše oči nejen vidí, ale také mluví. Umí se ptát, přitakávat i odmítat. Pokud jsou doširoka otevřené, vyjadřují zájem a značí koncentraci. Rozšířené zorničky zase znamenají, že se nám druhý líbí. A klopení zraku nám poukazuje na stud, nejistotu, obavy či dokonce lež.

Pravda vepsaná do tváře. Při upřímném smíchu vstupuje do hry několik partií tváře. Koutky úst se samovolně zvedají a velký oční sval naopak stahuje.

Rty dokáží komunikovat i beze slov. Semknuté rty značí napětí, frustraci nebo vztek. Našpulená ústa, která často vídáme u starších dam s přísným pohledem nebo trucujících dětí, signalizují nesouhlas, či dokonce uražení. Nervózní lidé si zase neustále přejíždějí po rtech jazykem. Avšak smyslným olíznutím rtu vás může protějšek i svádět.

Řekni mi, jak sedíš, já ti řeknu, na co myslíš. Už samotné držení těla vám může napovědět, jak dopadne výběrové řízení. Pokud se k vám protějšek naklání, vyjadřuje tím sympatie a souhlas. To samozřejmě platí i pro soukromé rozhovory. Při sezení nechte nohy volně na zemi nebo je jen lehce překřižte směrem k partnerovi. Rozhodně neobtáčejte nohy kolem židle a nehoupejte s nimi. Budete tak působit nejistě. A pozor, opíráním se dozadu vyjádříte odmítání a nezájem.

Upřímný, zářivý smích toho poví víc než milion úsměvů

I postoj o nás hodně vypovídá. Strnulý postoj s rukama podél těla a rovnýma nohama reprezentuje přehnanou disciplínu a napovídá, že za fasádou se skrývá nějaké tajemství. Ruce v bok poukazují na agresi nebo výzvu. Svěšená ramena vám zase napoví, že váš protějšek je smutný, a rozkročené nohy ukazují na exhibicionismus.

Ruce vzhůru! Nechcete-li zmeškat žádný signál, pozorujte při rozhovoru také ruce, které mluví za vše. Pokud váš protějšek překříží ruce před tělem, dává vám najevo svou nadřazenost a převahu. A typická póza šéfů – ruce za hlavou – vyzařuje suverenitu.

Bradu si podpírají vyčerpaní, znudění nebo zamyšlení lidé. Ten, kdo si mne ruce, působí samolibě, ale ne bezpodmínečně sympaticky. Spíná váš protějšek ruce do špičky? Pak si je vědom vlastní hodnoty anebo se staví do obranné pozice proti námitkám. Prsty neustále bubnující do stolu značí netrpělivost a provokování.

A konečně, ruce sepnuté s palci mířícími nahoru ukazují na pozitivní myšlení a souhlas – a tomu rozumí dokonce i lidé, kteří tráví většinu času komunikací na internetu.

 

Nahoru
OKDalší informace