Menu

Pozitivní psychologie

Rozvíjejte své silné stránky

Home » Životní styl » Pozitivní psychologie - 04.2019

Kdo chce naladit svůj život na pozitivnější notu, měl by se přestat soustředit na své domnělé nedostatky, ale naopak začít vnímat své silné stránky a užívat si je.

Když pomyslíme na psychologii, většinou nám v mysli ihned vytanou negativní konotace: deficit, problémy, duševní choroby, zkrátka všechny ty věci, které vnímáme jako něco, co musíme změnit nebo se s tím nějak vypořádat.

Pozitivní psychologie tento model obrací zcela naruby. Soustředí se na dobré a silné stránky duševního života. Spíše než vymýtit slabosti se snaží trénovat to, v čem se cítíme dobří. Zatímco konvenční psychologie se snaží dovést naše duševní zdraví z pomyslných minusových hodnot na nulu, pozitivní psychologie jde však ještě dál a z nuly se poté snaží dosáhnout co nejvyšší hodnoty kladných čísel.

Ani když nejsme zrovna přímo duševně nemocní nebo netrpíme depresí, neznamená to, že jsme zcela spokojení. Často pociťovanou jakousi prázdnotu můžeme vyplnit pozitivními myšlenkami a pocity, což nám ihned dodá nadšení a elán do dalších dní. Je to stejné jako s plachetnicí, abyste mohli jet dál, musíte nejprve zaplnit všechna rozbitá místa. Ale abyste úspěšně dojeli do cíle, potřebujete také vítr do plachet. A to jsou právě ty silné stránky.

Pozitivní pocity převažují

Je zcela logické, že lidé vnímají negativní emoce mnohem ostřeji a jasněji, jde o důsledek evoluce. Koneckonců, už v době kamenné se vždy zčista jasna objevilo nějaké nebezpečí, na které museli lidé rychle reagovat. Kvůli tomu jsme se postupem stali úzkostnými bytostmi. Většina z nás prožívá v běžném životě převážně pozitivní emoce, ale splývají nám a ve chvíli, kdy do nich vstoupí jedna negativní, pamatujeme si mnohem jasněji právě tu horší. Pozitivní psychologie se proto snaží nastartovat v nás proces, kdy se budeme koncentrovat a pamatovat si ty ty pozitivní emoce.

Pozitivní psychologii rozvinul v devadesátých letech americký psycholog Martin Seligman. Sami psychologové však zdůrazňují, že nejde o žádnou „happyologii“ ani ezoterickou formu štěstí, tudíž že nejde o to, abychom byli bez ustání jen rozradostnění, veselí a proplouvali životem bez jediného zamračení. Jen se snaží porozumět kladným stránkám osobnosti daného člověka a podpořit jejich rozvoj a potenciál. A to se děje jak v osobním, tak i v profesním životě, například při interní reorganizaci nějaké společnosti.

Drei junge Freunde die am Meer segeln.

Rozpohybujte svou spirálu

Když se začneme soustředit na své silné stránky, automaticky nám začne vlát vítr do plachet. Věci jako by se vyplnily samy od sebe, vzroste počet radostných zážitků, ze kterých načerpáme další energii a motivaci. Lidé, kteří vědomě více prožívají pozitivní emoce, jsou ve svém životě spokojenější a odolnější. Nesnázemi proplují rychleji a snáze, také proto, že jsou zvyklí na dynamický způsob myšlení.

Jinými slovy, lidé, kteří staticky setrvávají na svém dosavadním nastavení mysli, se nechají častěji něčím zaskočit a myslí si, že se nemohou změnit, aniž by to vůbec zkusili. Kdo myslí dynamicky, tak ví, že díky námaze a neustálému rozvoji může dosáhnout mnohem větších úspěchů. Být neustále připraven učit se a zkoušet nové věci patří k přirozeným součástím naší spirály myšlení, často je však upozaďujeme.

Poznejte své silné stránky

Za jakých podmínek dokáže člověk rozkvést? Vědci zjistili, že existuje šest hodnotných ctností: moudrost, odvaha, lidskost, spravedlnost, umírněnost a transcendence. K nim přiřadili 24 charakterových vlastností, které se vyskytují u všech velkých kultur po celém světě a které stojí za životní spokojeností. Například: Odvážní lidé jsou autentičtí, stateční, vytrvalí a entuziastičtí. Ctnost lidských bytostí vzniká z přátelskosti, schopnosti navazovat vztahy a sociální inteligence. Samozřejmě, že každý člověk má jiné silné stránky. Ale často si ani těchto již existujících vlastností není vědom.

Pomocí koučování se může podařit uvědomit si své vlastnosti a dovednosti, které nás utvářejí. Někdy pomůže i to, když se na ně zeptáme svých přátel a rodiny. Ty pozitivní vlastnosti, které tito lidé, kteří nás velmi dobře znají, jmenují, bychom se poté měli snažit co možná nejvíce začlenit do svého každodenního života. Jednak se nám tím podaří zvýšit dobrý pocit a navíc již nezbyde prostor pro negativa. Dle principu pozitivní psychologie se tedy vyplácí pracovat s dobrými a silnými stránkami osobnosti, namísto toho, abychom neustále nějak pracovali s těmi negativními.

Uvědomujte si své pozitivní emoce každý den

Díky vskutku jednoduchým různým cvičením zvládnete docela snadno dát ve svém životě větší přednost kladným emocím, skutkům a vlastnostem. V první řadě si pořiďte svůj deníček štěstí, který vám pomůže intenzivněji vnímat a pamatovat si šťastné pocity a okamžiky. Každý druhý den si do něj zaznamenejte, co se za ty dva dny stalo dobrého, proč a jak jste k tomu přispěli vy sami. Je vědecky dokázáno, že i takovýto malý deníček dokáže zvýšit náš dobrý pocit.

Také další věc určitě stojí za pokus, a to vytvořit si vlastní pozitivní portfolio. Tedy založit si například nějakou složku nebo krabičku, do níž si budeme ukládat suvenýry, fotografie, pohledy nebo jednoduše cokoliv dalšího, co nám vždy rychle připomene, jaké šťastné a obohacující okamžiky jsme prožili. Jestli chcete podpořit své vztahy k ostatním lidem, snažte se komunikovat aktivně, konstruktivně a se zájmem se doptávejte. Udělat někomu radost, darovat někomu svůj čas nebo mu přinést nějakou maličkost posiluje naše spolubytí. A k dobrému pocitu přispívá také umění vědomě prožít a ukázat vlastní vděčnost vůči ostatním.

Každý začátek je těžký. Často se nám daří spíše vztekat se kvůli svým nedostatkům než se těšit z dovedností. Proto se na tahle každodenní cvičení především v začátku soustřeďte opravdu pozorně. Najednou si začnete uvědomovat i maličkosti, které probíhají dobře, aniž bychom si jich dřív všímali. Když si z těchto maličkostí, dobrých skutků, pozitivních emocí i obohacujících zážitků poskládáte mozaiku, dostanete ucelený obraz svého docela dobře probíhajícího života. A až si do svého deníku štěstí jednou zapíšete i krásný východ slunce nebo úsměv při náhodném setkání, začnou plachty vašeho života nabírat pozitivní vítr zcela samy.

Tip na knihu

Martin Seligman, zakladatel pozitivní psychologie, představuje ve své knize Vzkvétání — Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody PERMA model (z anglického positive emotions, engagement, relationship, meaning, accomplishment) pěti elementů.

Jedná se o procítění pozitivních emocí, zaujetí činností, budování pozitivních vztahů, hledání smyslu ve vlastním bytí a úspěšné dosažení cíle. Tyto elementy tvoří stavební kameny pro plně uspokojivý život. Vydalo nakladatelství Jan Melvil.

 

Nahoru
OKDalší informace