Menu

Pozitivní myšlení je nakažlivé

Ve jménu zdvořilosti

Home » Životní styl » Pozitivní myšlení je nakažlivé - 12.2018

Velkorysý styl života si nemůžeme koupit. Nosit bychom jej měli v srdci. Dovést nás k němu může i pozitivní myšlení.

Pospícháme úzkou uličkou ve městě a najednou nás vyruší klepání, které se přibližuje. Rozrušeně se ohlédneme a za námi stojí jakýsi cizinec s přátelským pohledem. „Promiňte, nechtěl jsem vás vyděsit,“ omlouvá se. „Ťukal jsem si na zeď tužkou do rytmu písničky. Dělám to často, když tudy procházím. Mám totiž rád ten zvuk.“ Jeho dobrá nálada působí nakažlivě a najednou nás zavede k rozhovoru během náhodného setkání.

V naší mysli se najednou rozlije pocit, že tohle je ten typ člověka, který radostně proplouvá životem, má slunce v duši a neostýchá se o svou pozitivní energii podělit. Jeho nakažlivý úsměv se najednou usídlí i na našich rtech, odkud se zcela automaticky přesouvá na další lidi, se kterými se setkáme. Jedná se o přirozenou řetězovou reakci.

Přesně takovéto malé zážitky nám mnohdy dokáží zlepšit celý den. Jenomže mnohem častěji se bohužel setkáváme s přesným opakem. Většina lidí totiž proplouvá životem způsobem, kdy jsou soustředěni sami na sebe. Nekoukají nalevo ani napravo, neohlížejí se na ostatní a zdají se, jako by byli němí.

V dnešní době však již nejde pouze o to, snažit se optimalizovat vlastní já. Ano, vlastní štěstí je důležité, ale neměli bychom upadnout do sobeckosti a zahledění sami do sebe.

I kdyby celý svět kolem nás kulturně poklesl a soustředil se jen na obrazovky před sebou a světem se protloukal v teplákách, není to důvod, abychom se tímto směrem vydali i my. Ruský spisovatel Alexandr Solženicyn údajně tvrdil, že člověk má bezprostřední vliv na stav celého světa. Každý den je plný malých hrdinských činů anebo lhostejnosti. Vším, co děláme, můžeme svět kolem sebe rozsvítit anebo uvrhnout do stínu.

Pozitivní myšlení propojuje

Jde tedy o to, jakým způsobem žijeme. Je na nás, pro jaký styl života se rozhodneme. Často se soustředíme na to, abychom si koupili nejnovější módní kousek, stravovali se výhradně vegansky, protože je to zrovna in, a na dovolenou jeli jedině do stylového hotelu. Tvoříme si identitu, ve které nakupujeme, konzumujeme a žijeme.

Nebylo by však ušlechtilejší soustředit se na nový styl, kterým bychom zlepšili svět kolem sebe? Koncentrujme se na něco, co vychází z našeho nitra. Na něco, co nás všechny opět sblíží.

Takový styl života si však nemůžeme koupit. Nosíme ho v srdci. V takovém případě se nesnažíme stále zdokonalovat sami sebe. A namísto toho, abychom se neustále snažili změnit svět tak, aby odpovídal našim představám, nezbývá nám dnes nic jiného než změnit náhled sám na sebe. Důstojnost, to je to, co nás dělá silnými jako jednotlivce i jako společnost.

Pozitivní zkušenosti

Jinak vyjádřeno: Nemusíme neustále měnit věci kolem sebe, ale nasměrovat svůj vnitřní kompas novým směrem a znovu získat představu, co nás činí lidmi. A to není zrovna jednoduché. Jsou to zejména negativní zážitky, které nás utvářejí a ovlivňují naše další chování. Ale jde to změnit. Protože mozek je velice chytrý orgán. Čím více pozitivních zkušeností a zážitků posbíráme, podle nichž si mozek vytvoří nové šablony, tím vyrovnanější se budeme cítit. Každý člověk se v kterémkoliv časovém bodě svého života může rozhodnout, že začne žít jinak než doposud a bude se soustředit na pozitivní stránky svého života.

Vytvořte si komfortní zónu, v níž se cítíte dobře, a obklopte se dalšími ctnostnými lidmi, kteří vás mohou inspirovat. Dobré chování se postupem času stane vaším zvykem a přirozeností. Stane se součástí vaší povahy a jednoho dne už nebude potřeba, abyste se nad svými činy zamýšleli, protože budete zcela automaticky konat dobro.

Důstojnost nosíme v srdci

Abychom dokázali s ostatními jednat s úctou, musíme se nejprve naučit úctě sami k sobě. Pak budou naše myšlenky i činy řízené vnitřním kompasem, který moc dobře ví, kam nás vést. Najednou už se nenecháme tak
snadno zlákat konzumním stylem života, nesmíříme se s činy, které zraňují důvěru ostatních.

Důstojní lidé prožijí naplněný a hodnotný život. Nepotřebují kolem sebe lidi, kteří budou obdivovat jejich majetek, ale nepotřebují ani moc, vliv, bohatství nebo jakékoliv vysoké postavení a status k tomu, aby byli spokojení a cítili se šťastně.

Když se naučíte úctě sami k sobě, začnete s úctou přistupovat i k ostatním a nebudete je vnímat pouze jako objekty
k dosažení vlastních cílů nebo někoho, kdo by vás měl obdivovat. Jakmile se to naučíme jako součást rodiny, soused nebo člen týmu, je rozvoj potenciálu v každém jednotlivci i celé skupině nevyhnutelný.

Dělejte dobré skutky a jděte příkladem

Ctnosti a ušlechtilost rytířů se postupem času vytratily stejně jako brnění a souboje na ostří nože. Dá se vůbec nějak navázat na tradici slušného chování a zařadit galantnost opět do svého života? Soustřeďte se na následující věci, které vám pomohou nasměrovat na slušný život.

Přátelskost

Vnímejte lidi kolem sebe a vytvořte si mezi sebou vazby.

Zdvořilost

Smiřte se s drobnými nepříjemnostmi, abyste ostatním co možná nejvíce ulehčili námahu. Co vysíláme, to se nám vrací.

Soucit

Soustřeďte se na štěstí druhých, pomáhejte jim k němu.

Spravedlnost

Nespravedlnost života se snažte mírnit pomocí vlastních malých, ale velkorysých činů.

Moudrost

Buďte v každém okamžiku života připraveni naučit se něco nového.

Humor

Nejdůležitější funkcí humoru je, že utváří mezi lidmi důvěru.

Otevřenost

Zde jde především o to, nechat ostatní žít jejich život a tolerovat jej.

Skromnost

Osvoboďte se od hamižnosti a sobeckosti.

»Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé.« Dalajláma

 

Nahoru
OKDalší informace