Menu

Ženy na jedné vlně

Objevte výhody networkingu

Home » Životní styl » Ženy na jedné vlně - 02.2018

Společně za stejné šance. Objevte význam networkingu pro vzájemnou podporu, inspiraci a předávání zkušeností.

Mohli bychom jen čekat a doufat, že ve všech firmách budou muži i ženy působící na stejné pozici vydělávat stejně. Pokud vykonávají svou práci kvalitně, není přece důvod, aby žena brala nižší plat. Odborníci se však shodují v tom, že tento proces bude trvat ještě velmi dlouho. Podle výzkumů Světového ekonomického fóra (WEF) pravděpodobně více než 170 let. I přes rostoucí snahu o genderovou rovnocennost platí ženy na trhu práce stále za velmi znevýhodněné. A neplatí to pouze pro vysoké a manažerské pozice, jak by se mohlo na první pohled zdát. Platová nerovnost v České republice patří k největším v Evropě. S průměrným rozdílem ve výši platů až o 22 % se řadíme na předposlední místo v Evropě, za námi je pouze Estonsko.

Samozřejmě existují i v tomto ohledu mnohé výjimky, ke kterým patří i společnost dm. Již v roce 2011 získala dm ocenění Firma roku: Rovné příležitosti, přičemž porota pozitivně hodnotila přístup dm v problematice rovných příležitostí, transparentní mzdovou politiku a jasně formulovaná kritéria pro obsazování pracovních pozic.

Být dobrá sama o sobě někdy nestačí

Pro mnohdy ne zcela spravedlivé odměňování existuje celá řada důvodů. Jedním z nich je fakt, že při obsazování vyšších pozic někdy hrají roli i správné kontakty. Vysoká kvalifikace, výkonnost a vytrvalost samy o sobě bohužel vždy nebývají dostatečnými faktory pro dosažení úspěchu. Důležitou roli proto začíná hrát i tzv. networking, což by se dalo volně přeložit jako vytváření sítě kontaktů.

Ženy se však často ostýchají navazovat strategické kontakty. Ohlíží se na morální stránku a připadá jim neslušné využívat přátelské vztahy na podporu kariérního růstu. Správně pojatý networking však může efektivně a nenásilně skloubit přátelskou atmosféru s navazováním přínosných sociálních kontaktů. Jako příklad z českého prostředí, specializovaný právě na ženy, lze uvést dámské setkání „Ženy na kafíčko“, které se zaměřuje na propojování inspirativních žen a nalézání business příležitostí.

Společně jsme silnější

Rozhodně tedy neplatí, že networking je spíše mužskou doménou. Ženy se této možnosti musí jen víc otevřít. Mají k tomu dobré předpoklady. Bývají společenské, kolegiální, umí naslouchat a nechávají se rády inspirovat. Platí to jak v reálném životě, tak na sociálních sítích. Obě možnosti nabízí dostatek příležitostí k navazování kontaktů a výměně zkušeností. Nejde přitom jen o solidaritu žen. Pozitivním přínosem bývá už jen pohled na vlastní problémy cizíma očima či konkrétní tipy k jejich řešení.

Důležitou roli hrají i programy mentoringu, couchingu a dalšího vzdělávání, které často pořádají úspěšné ženy pro ty méně zkušené ve snaze předat jim své know-how a podpořit je v jejich aktivitách. Jedním ze spolků, které ženám pomáhají překonat ostych, je například Business & Professional Women ČR, který sdružuje aktivní ženy s cílem podporovat a rozvíjet jejich osobnost.

8. březen je všeobecně známý jako Mezinárodní den žen. Ale věděli jste, že od roku 2006 se 19. června v řadě zemí Evropské unie slaví Mezinárodní den rovnosti žen a mužů. U této příležitosti upozorňují různé akce i na problematiku platové nerovnosti.

Udělejte si čas sama na sebe

Networkingová setkání vás mohou opravdu posunout dál. Pokud jim ovšem věnujete dostatečný čas a prostor. Často se stává, že ženy dorazí na akci na poslední chvíli a po skončení se rychle zvednou a běží domů, protože je tam čekají děti, domácnost a další povinnosti. Tak ale přichází o možnost zapříst rozhovor s ostatními účastnicemi a navázat nové kontakty, čímž celá příležitost v podstatě přijde vniveč. Je proto vhodné si předem stanovit priority a vytyčit čas, který chci věnovat sama sobě a svému rozvoji.

Nebojte se a jednejte

Pro některé ženy bývá obtížné kontakty aktivně vyhledávat. Brání jim v tom přirozená ostýchavost. Mentoři však upozorňují na to, že jako nesmělé sama sebe hodnotí nečekaně velká řada lidí. Rozhodně v tom tedy nejsou samy. Pomáhá jen jediné, nenechat strach, aby se přihlásil o slovo, ale pustit se do rovnou do akce. Tedy někoho spontánně oslovit, aniž bychom se obávaly, že se ztrapníme. Ostatní často více zaujme to, jak mluvíme, než to, co říkáme. Když z vás bude vyzařovat nadšení pro věc, snáze o sobě druhé přesvědčíte.

Ženy mívají obecně větší strach ze selhání, ocitají se častěji pod tlakem okolí a jejich cílevědomost není přijímána s takovou samozřejmostí jako u mužů. Je proto třeba naučit se brát řadu připomínek méně osobně, připravit se i na případná odmítnutí a nepřikládat jim přílišný význam. Někdy to chce hodně času a vytrvalosti, než se vám podaří získat vysněnou práci nebo realizovat svůj životní projekt.

Hlavní je nebát se změn a nových cest. Nemáte moc co ztratit, naopak můžete mnohé získat.

 

Nahoru
OKDalší informace