Menu

Objevte své sexuální já

Nebojte se říct, co byste chtěla

Home » Životní styl » Objevte své sexuální já - 05.2019

Ženy se často setkávají s vnitřním problémem vyjádřit své pocity a přání, co se vlastní sexuality týče. Pomohlo by jim vyšší sebevědomí a egoismus.

Z plakátů, časopisů, videí i na sociálních médiích na nás koukají ladně se kroutící polonahé ženy. Čím více se člověk na tyto obrázky soustředí, tím více se ho zmocňuje pocit, že v sexu záleží především na tom, co se líbí mužům. A že úkol žen je, jim to splnit. Ale co ženské potřeby?

Z historického hlediska by se dalo tvrdit, že ženské touhy byly po dlouhá léta potlačovány. Vášnivá žena představovala, a mnohdy to stále platí, pro společnost cosi absolutně neakceptovatelného. Na jednu stranu od nich muži očekávají, že ukáží svou touhu a odvážou se, ale na druhé straně by se raději neměly svými představami nechat unést.

Nerovnost mezi mužem a ženou

Existuje mnoho důvodů všudypřítomné prezentace mužské sexuality. Jedním z nich by mohl být fakt, že dnešní společnost stále rozmýšlí na patriarchální rovině. Stále se setkáváme se situacemi, kde nepanují mezi muži a ženami rovné podmínky. A v sexualitě se to projeví detailněji. Pokud žijí ženy v neustálém společenském i sexuálním potlačování, omezují svou svobodu.

Ačkoliv to častěji bývají ženy, kterým muži předkládají, jak by se měly chovat, rozhodně je nutné zdůraznit, že tento jev se objevuje i v opačném případě. Odborníci zabývající se tímto tématem proto apelují na celou společnost. I ženy mohou mít pocit, že by měly mužům vrátit to, co jim po dlouhá léta upírali, a mohou naopak omezovat mužskou sexualitu, jen pomocí jiných fíglů. Ať tak nebo tak, tento postoj neprospěje nikomu.

Špatný základ

Pokud bychom šli po stopách tohoto chování, abychom jej osvětlili, došli bychom až do dětství. Kluci už odmalička ze všech stran slýchávají, že ve vztahu k děvčatům musí být citliví a opatrní. Dívky se zase učí mít ostré lokty. Nepřímo se tak v jejich hlavách zabydluje myšlenka, že slečny jsou v otázce sexuality oproti chlapcům nejisté. A přitom na svět přicházejí všichni lidé bez ohledu na pohlaví se stejnými předpoklady.

Ženy se však odmalička setkávají s názorem, že sexualita je doménou mužů. Slýchají, že jejich poprvé bude bolet. Jestliže naše nastavení mysli funguje na té bázi, že ženy oplývají slabší povahou a muži je musí ochraňovat, pak se to dotkne i sexuality. A podobně to funguje i u chlapců. Jak má dospívající muž vyvinout zdravě sebevědomou touhu, když se vlastně naučil, že se jedná o jakési ukázání vlastní síly?

Příliš málo sebevědomí

Ženy, ale samozřejmě i někteří muži, potlačí v důsledku těchto vlivů vlastní sexuální sebevědomí. K tomu také patří umění naslouchat signálům svého těla. Schopnost pocítit vzrušení se nemusí u někoho ani rozvinout. Protože tělesné vzrušení se potlačuje především v dětství, ačkoliv člověk je schopný ho pocítit už od narození. I odborníci potvrzují, že pokud budeme dětem už od dětství zakazovat, aby se dotýkaly „tam dole“, pak si mohou pomyslnou vztyčenou ruku nad sebou nést i do dalšího života.

V dospělosti touží velké množství žen po tom, aby se dokázaly intenzivněji vzrušit a prožily tento pocit naplno. Nebo klasika: Ženy se nedovedou během sexu zcela uvolnit a svou touhu rozvíjet. Možná proto, že vyrůstaly s vědomím, že nemají příliš ukazovat svou ženskost. Protože například kroucení hýžděmi je přece naprosto nevhodné a obscénní!

Odmalička vymezujeme dětem hranice, ve kterých se mohou volně pohybovat, ale které by neměly překračovat. Všechny tyto faktory se chtě nechtě promítají do pozdější sexuality. Spousta žen tak nepoužívá tělo k vyjádření svých tužeb, protože se naučily být potichu a chovat se jako dámy.

Více pozitivního egoismu

Sexuologové nabádají své klienty, aby o svých přáních s partnery mluvili. V ideálním případě by měli oba účastníci rovnocenně ukojit své potřeby, samozřejmě s ohledem na protějšek. Nejde o to prokazovat někomu službu, ale myslet na to, že vlastním uspokojením celá věc nekončí. Emocionálně jistí lidé dokáží s větším respektem vyslovit svá přání. A ne se chovat tak, jak se od nich asi očekává. Právě ženy to ale ne vždy dokáží.

A to má za následek chybné úsudky typu „Nejsem dost hezká.“ nebo „Přece při tom nemůžu takhle vzdychat.“ Některé ženy se při sexu cítí přehlížené. Ale ať už jde o muže nebo ženu, čím nejistější daná osoba je, tím citlivěji pohlíží na ostatní. Přitom je však zcela v pořádku se při sexu soustředit především na vlastní osvobození. Ženy zkrátka smí a měly by se soustředit na vlastní touhu. Nenásilným způsobem tím totiž protějšku ukážou, co se jim líbí, a zároveň také pomohou druhému, aby se uvolnil a celou situaci prožil naplno. Tím, že oba si budou umět celý akt užít, se jejich energie propojí a dojdou k souznění.

Dotknout se svého těla

Woman hands embracing a man back

 

Co radí sexuologové ženám, aby se dokázaly osvobodit a žít sexuálně naplno? Vlastně úplně elementární věci. Především brát své tělo vážně, i pokud jde o sex. To se může každá žena naučit pomocí doteků na svém nahém těle, především v oblasti klínu. Cílem tohoto není vyvrcholení, ale skrz dotek ukázat vlastnímu tělu, že takhle je v pořádku. Vytvoření základu pro erotiku a smyslnost zkrátka potřebuje cvik. Protože důvody bránící ženám ve vrcholení bývají zaryté někde v těle.

Jedna ze sexuoložek svým klientkám doporučuje, aby polovinu z času, který tráví líčením, věnovaly masáži genitálií. A opět zde nejde o uspokojení, ale o aktivní pozornost k dané oblasti. Platí to zejména pro ženy během těhotenství a po porodu. Během těchto období by každá žena měla zaktivovat svůj pohlavní orgán a masírovat jej zvenčí i zevnitř.

Posílení pánevního dna

Pozornost si tato část těla zaslouží zejména po porodu a při menopauze. Tedy po tom, co vede k potížím. Pánevní dno se podílí na držení těla, dynamice, rovnováze i harmonické koordinaci. Svaly pánevního dna kromě jiného svírají části těla, které hrají svou roli právě během pohlavního styku. Některé ženy dovedou své pánevní dno, které je neustále napjaté a nepoleví, aktivovat jen omezeně. Kvůli tomu však tohle svalstvo nedovolí tělu se naplno vzrušit.

Díky cílenému cvičení zaktivuje žena pánevní dno a uvolní ho. Ačkoliv to nebývá vždy veselé. Nejčastěji se ženám do cesty staví jako překážka vlastní vůle, neboť přestože ženy touží po plnohodnotném prožití a uspokojení, nechtějí do něj investovat. Na kompletní péči o pleť, která může zabrat půlhodinu, si čas většinou najdou, na cvičení už méně.

Další investicí do vlastní sexuality se stává vědomé dýchání. Ženy by si proto měly představit, jako by dýchaly celým břichem až dolů ke klínu. A také toaletu by neměly neustále odkládat, až udělají tamtu či onu padesátou věc. To bohužel jen svědčí o tom, jak ke svému velmi cennému orgánu přistupují.

Možný vývoj

Své postoje by tak měla přehodnotit celá společnost. Ideální by bylo, kdybychom dosáhli stavu pro svobodný a komplexní sexuální vývoj bez ohledu na pohlaví. Měli bychom vybudovat rovnováhu a aktualizovat ženskou sexualitu, aniž by zároveň docházelo k devalvaci té mužské. V budoucnu bychom se tak mohli setkávat pouze s lidmi, kteří budou vědomě a autonomně přistupovat k vlastní sexualitě s pozitivním egoismem, který prospěje oběma v páru.

Kurzy pro poznání vlastního těla

Stále roste nabídka kurzů pro ženy, které je naučí rozpoznat a rozvíjet svou ženskost. Patří k nim posilování pánevního dna, kurzy jógy zaměřené právě jen na ženy, tantrické masáže nebo masérská technika lomi lomi. Zejména ženy, které nejsou zvyklé používat svou pánev, by měly tuto oblast vědomě aktivovat, rozpohybovat a naučit se s ní pracovat. U některých žen stačí jen oživit zapomenuté nebo potlačené schopnosti. Jiné se musí naučit detailně znát své tělo, aby jej dokázaly dovést do stavu, kdy jim dovolí rozvíjet sexualitu. Mnohé cviky se dají provádět také doma.

Nahoru
OKDalší informace