Menu

Japonské umění Wabi Sabi

Oslava nedokonalosti

Home » Životní styl » Psychologie » Japonské umění Wabi Sabi - 03.2018

Japonské umění Wabi Sabi nás učí nalézat krásu v nedokonalosti a přijímat život i sebe samé, takové, jací jsme. I se všemi chybami a nedostatky.

V západní kultuře bývá v dnešní době krása často ztotožňována s dokonalostí. Za obdivuhodné a přitažlivé je tedy považováno jen to, co je bezchybné, symetrické, uhlazené. Proto toužíme mít perfektní postavu, bezkonfliktní vztah, nablýskané auto, byt jako z katalogu. Jako by takové veličiny měly symbolizovat šťastný život. Kdo se však nechá (s)vést podobnými obrazy, zbytečně se vystavuje obrovskému tlaku a těžko dosáhne spokojenosti.

Krása přitom, jak je známo, spočívá v oku pozorovatele. V Japonsku dokonce existuje samostatné slovo pro věci, které jsou krásné právě proto, že nejsou dokonalé: Wabi Sabi. Podle tohoto estetického konceptu tedy nedokonalost nepředstavuje nic rušivého, ale naopak činí život autentickým a jedinečným.

Skrytá krása

Mnohovrstevnatý japonský pojem Wabi Sabi je sám o sobě těžko přeložitelný. Slovo „wabi“ původně znamenalo cítit se osamělý a ztracený, postupně se ale stalo výrazem radosti z dobrovolné samoty přinášející duchovní obohacení nebo odklon od materiálního života. „Sabi“ pak označuje proces stárnutí a zrání jako určitou příjemnou patinu. Ve společném spojení se pak interpretuje jako hlubší vnímání prosté krásy, která není očividná na první pohled. Jako typický příklad může sloužit skála porostlá mechem nebo lehce oprýskaná čajová konvička.

Autentičnost se cení

Vnést do svého života principy Wabi Sabi znamená naučit se přijímat i konečnost a úpadek jako výsledek přirozených procesů. Tato japonská filozofie vyzdvihující autentičnost a jednoduchost nás podněcuje k tomu, smířit se i s nedokonalými, neúplnými, nestálými věcmi nebo situacemi, které se nevyvíjí podle našich představ a oceňovat jejich význam. Pokud si uvědomíme a přiznáme si, že i my sami nejsme a nebudeme bezchybní a je to tak v pořádku, snáze nalezneme vnitřní klid a mír.

Člověk totiž touží především po harmonii, pocitu „úplnosti“. Pokud se budeme stále snažit měnit své charakterové vlastnosti podle domnělých ideálních vzorů, přizpůsobovat se a zapírat sami sebe, budeme se jen vzdalovat od této osobní jednoty.

Nikdo není dokonalý

Správná cesta k vnitřní spokojenosti tedy vede přes respekt a úctu k vlastním nedostatkům. Nejde přitom o to, svoje chyby důkladně analyzovat, ale brát je s nadhledem, humorem, trpělivostí a láskou jako svou přirozenou součást. Může to být trochu nepříjemné, ale zároveň velmi osvobozující. Není třeba chtít něco měnit nebo dávat do pořádku. Stačí se odpoutat od perfekcionalismu. Akceptovat na sobě i to nedokonalé a soustředit se na přítomný okamžik. Často se nám pak otevřou nové obzory a cesty. Možnosti vybočit z průměru a svobodně prožívat svůj život po svém.

Nebojte se vést nedokonalý život

…a požádat druhé o pomoc. Každý zažívá neúspěchy, což však vůbec neznamená selhání. A není žádná ostuda nechat si podat pomocnou ruku. Naopak. Díky podpoře druhých se po domnělé porážce zase rychleji postavíte na nohy.

…a podstoupit riziko. Neboť chyby a nezdary ke změnám patří. A zároveň nám umožňují posunout se kupředu.

…a někoho bezmezně milovat. Kdo se smíří s vlastními nedostatky, dokáže snáze přijímat i chyby druhých. A bez předsudků rozdávat a přijímat lásku.

…a dělat vlastní rozhodnutí. Potlačovat své pravé já pouze způsobuje stres. Pokud budete upřímní sami k sobě a řídit se vlastními pocity, pocítíte úlevu a uspokojení. Navíc získáte více energie rozvíjet svůj talent a jít za svými cíli.

Tip: Smyslem knihy Wabi Sabi – Domov v harmonii od Simona G. Browna je vytvořit prostředí, ve kterém se člověk cítí uvolněný a naplněný kreativitou. Tento praktický rádce vám nabídne mnoho rad a tipů, jak proměnit dům, zahradu i kancelář podle specifik činností, které tam vykonáváte tak, aby se vám dobře pracovalo i odpočívalo. Vydalo nakladatelství CPress.

Pět principů Wabi Sabi

Wabi Sabi není primárně trendem v bydlení, ale spíše filozofie, kterou můžete uplatnit právě i v domácnosti.

Zásady:

  • Soustředěnost na to podstatné.
  • Tíhnutí k přírodě a odvrat od nerozvážného konzumu.
  • Použití jednoduchých, lokálních a přírodních materiálů.
  • Uchování a zušlechťování starých předmětů.
  • Tendence k minimalismu.
Nahoru
OKDalší informace