Menu

Jak se naučit vnímat svůj vnitřní hlas

Naslouchejte svému tělu a zjistěte, co potřebuje

Home » Životní styl » Jak se naučit vnímat svůj vnitřní hlas - 02.2020

Jak vytěsnit z mysli negativní myšlenky?

Náš vnitřní kritik se velmi rád ujímá slova v podobě negativních myšlenek. Jakmile si to uvědomíme, jsme na nejlepší cestě, jak negativům nevěnovat již žádnou pozornost. Teprve poté můžeme čas od času zaslechnout svůj vnitřní hlas.

Jak zní můj vnitřní hlas?

Vnitřní hlas k nám může promlouvat skrz různé smyslové kanály. Někteří lidé skutečně slyší jakýsi hlas, jiní ve své mysli vidí určité obrazy nebo ho vnímají pocitově, například přes neurčitý pocit v břiše. Díky němu si vytváříme vztah sami k sobě.

Proč tento hlas často neslyšíme?

V každodenním životě čelíme spoustě úkolů, které pohltí veškerou naši pozornost. Zdržujeme se pouze na povrchu všeho a jsme zároveň natolik zahlceni, že již nedokážeme svému tělu naslouchat. Někdy k nám naše vnitřní já promlouvá tiše a jemně, takže je velmi snadné ho přeslechnout. Proto je velmi důležité se na tento hlas pozorně soustředit a vnímat ho.

Jak nejlépe věnovat pozornost svému vnitřnímu já?

Musíme především opravdu chtít. Nejjednodušší a zároveň nejúčinnější cestou je vědomé dýchání. Jakmile veškerou pozornost upneme k dechu, vrátíme se do přítomného okamžiku a tím i sami k sobě.

Lze to podpořit ještě něčím dalším?

Čas strávený v přírodě povzbudí naše smysly a dovede nás zpět k sobě samým. Klid a neohroženost přírody působí uklidňujícím dojmem a zlepšuje náladu.

Poslouchejte svůj dech

Dech představuje ideální pomůcku, jak se přiblížit svému vnitřnímu hlasu. Jednoduchá dechová cvičení vás navedou správným směrem. Posaďte se do tureckého sedu na zem nebo na meditační polštář. Zavřete oči. Pomalu a vědomě se nadechujte a vydechujte. Představujte si při tom, jak vzduch prochází celým vaším tělem a putuje ke každé jednotlivé buňce.

Nahoru
OKDalší informace