Menu

Dula: nejlepší kamarádka při porodu

Proč může být dula klíčem k uvolněnému porodu, který si řídí sama rodička

Home » Životní styl » Dula: nejlepší kamarádka při porodu - 09.2020

Mnoho těhotných žen se rozhodne využít pomoci duly. Dula doprovází nastávající maminku v týdnech před porodem a také poskytuje cennou podporu přímo při porodu. Ale kdo přesně taková dula je, co dělá a čím se liší od porodní asistentky?

Kdo je dula a co přesně dělá? 

Slovo dula pochází ze starořeckého „douleia“ a znamená služebná. Jejím úkolem je poskytovat nastávající matce rady a pomoc. Duly pracují podle principu „matka k matce“ a vždy jsou k dispozici na „úrovni očí“.

Dula emocionálně připravuje ženu na porod. Během porodu plní roli zprostředkovatele mezi ženou, porodní asistentkou a lékařem. Kromě toho snímá břímě zodpovědnosti z partnera, který tak nemusí být jedinou podporou rodičky na porodním sále, a obecně zodpovídá za blaho ženy. Doba pohotovosti nastává dule 2 až 3 týdny před porodem.

Podle studií má podpora při porodu pozitivní efekt. Například ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) uvádí duly jako bezpečnou prevenci primárních císařských řezů. Trvalá přítomnost podpory na úrovni jedna-na-jednu během porodu souvisí s vyšší spokojeností rodičky a statisticky snižuje počet císařských řezů.

Také WHO (World Health Organization) se za duly přimlouvá.

Čím se odlišuje dula od porodní asistentky?

Na dulu je potřeba pohlížet v první řadě jako na emocionální podporu nastávající matky. Před porodem, během něj i po něm přebírá roli „nejlepší kamarádky“. V minulosti bylo zvykem rodit v doprovodu matky, sestry nebo jiné přítelkyně, která má s porodem již zkušenost. Stručně řečeno vykonávají duly všechny nelékařské služby. Také po narození děťátka pomáhají matce vypořádat se s jakýmkoliv traumatem, které mohlo nastat, jelikož duly často absolvují také psychologický výcvik. Jiné duly zase mohou ženě pomoci najít vhodného odborníka, který jí může s případnými psychickými problémy pomoci. Dula také pomáhá ve své roli nejlepší kamarádky a trpělivého posluchače. Pokud to situace vyžaduje, může matce zprostředkovat kontakt s laktační poradkyní a podobně.

Oproti tomu porodní asistentky zodpovídají za lékařské aspekty. Kontrolují, zda děloha dobře ustupuje, zajišťují péči o zanícené bradavky a dávají pozor, aby novorozeně přibíralo na váze. Porodní asistentka má oproti dule také zdravotní vzdělání. Dula ji tedy nenahrazuje, ale spíše doplňuje.

Mnoho porodních asistentek s dulami spolupracuje a jejich práci oceňuje, protože duly přispívají k uvolněné náladě a větší pohodě. Občas však mohou být duly také trnem v oku, jelikož mají povinnost stoprocentně se soustředit pouze na jediný bod: emoční pohodu ženy. Na druhé straně porodní asistentky by mnohdy rády věnovaly větší pozornost rodičce, ale musejí dbát především o blaho dítěte.

Porodní asistentky navíc pečují v porodnici o více žen najednou a také se neustále střídají v rámci směn. Během jednoho porodu se tak může u ženy vystřídat hned několik asistentek.

Jak najít tu nejlepší dulu?

Při výběru samozřejmě hraje velkou roli vzdálenost, aby dula mohla za nastávající maminkou dojíždět a stihla se dostavit k porodu. Duly v České republice sdružuje například Česká asociace dul. Na stránkách této organizace si můžete vyfiltrovat duly podle krajů, ale také podle požadované specializace nebo služeb.

Služby duly využívají většinou ženy, které si porodem již prošly a ví, co potřebují. Může se stát, že nastávající matka a dula se setkají již v raném stádiu těhotenství.

Vzdělání pro duly

Ačkoliv zákon v České republice zatím neuznává dulu jako lékařské povolání, ženy vykonávající tuto činnost často prochází nejrůznějšími kurzy. Vzdělávání dul u nás zajišťuje například již zmíněná Česká asociace dul. Kvalifikované duly by měly mít alespoň rámcové znalosti především z oboru psychologie, medicíny, ale také legislativy. Při výběru vhodné duly se proto rozhodujte především svým srdcem, ale také se informujte o tom, jakým typem výcviku konkrétní dula prošla.

Kolik peněz stojí služby duly?

Mnoho dul vnímá svou práci jako srdeční záležitost, takže si zpravidla neúčtují horentní sumy. Vše se samozřejmě odvíjí od toho, jaké všechny služby požadujete. Podpora v těhotenství nebo péče pouze v šestinedělí se pohybuje v řádech stokorun za konzultaci. Za doprovod duly během celého porodu počítejte řádově s několika tisíci.

Nahoru
OKDalší informace