Menu

Držení těla ovlivňuje naši náladu

Vnitřní postoje se odráží v našem držení těla – a naopak

Home » Životní styl » Držení těla ovlivňuje naši náladu - 03.2020

Stará přísloví, moderní lékaři i učitelé dálného východu jsou zajedno: Vnitřní postoje se odráží v našem držení těla – a naopak. Jak můžeme posílit svou páteř z obou pohledů?

Mohli bychom najít celou řadu přísloví, která mají souvislost s držením těla. Rovný člověk se drží svých zásad, bezpáteřní naopak žádné nemá a neprojevuje náznaky empatie. A když Jan Werich zpíval: „Zhluboka dýchat, vypnout prsa, břicho zastrčit,“ jistě věděl, že toto jednoduché cvičení rozzáří celou osobnost. I známá rčení jako „hlavu vzhůru“ nebo „svěsit ramena“ nevznikla jen tak sama od sebe. A pokud někdo o sobě říká, že si toho na svá bedra nakládá příliš mnoho, je nám jasné, co tím myslí, a nepátráme po těžké krosně na jeho zádech.

Pochopíme-li hlubší smysl těchto přísloví, můžeme lépe porozumět také příčinám často bezdůvodných bolestí v kříži či v zádech. Právě za bolestí zad se často skrývají negativní pocity, které bojkotují veškeré snahy o léčbu této bolesti.

Principy tradiční čínské medicíny vychází z principu, že veškeré naše emoce se projevují i na tělesném zdraví a naopak. Vzájemná interakce mezi duševním a tělesným stavem byla podložena i vědecky. Ale nemusíme být vědci, stačí pozorovat sami sebe i ostatní kolem nás, abychom rozpoznali, že emoce jako rozčilení, smutek nebo radost se neprojevují pouze v mimice, ale také v celkovém držení těla.

Smutek tak může vést k tomu, že se páteř zkřiví nežádoucím způsobem. Snaží se uzavřít, zavinout sama do sebe. A to má negativní vliv na tělesné zdraví, čímž se zhoršuje i duševní stav a psychika. Držíme-li náš postoj vzpřímený, může volně proudit životní energie Qi. Ta pak neustále zásobuje páteř čerstvou energií. Stojíme-li však příliš často v lordóze, kdy máme bederní páteř hodně prohnutou dopředu, nebo se hrbíme, blokujeme tím tok energie. To může vést k psychickým i fyzickým obtížím, problémům se zažíváním, depresivním stavům, ale také k bolestem zad, hlavy, břicha i kloubů.

Své o vzájemném propojení fyzického a duševního stavu ví také učitelé jógy. Napětí či ztuhlost bývají často důsledkem nadměrného stresu. To se neprojevuje jen na celkovém pocitu a náladě, ale odráží se i v citlivé struktuře celého pohybového aparátu.

Často je základní kámen pro pozdější bolesti zad položen již v raném dětství nebo v období dospívání, kdy právě psychické faktory hrají velmi důležitou roli. „V období růstu a povinné školní docházky může docházet k nejistotě kvůli tělesné výšce, růstu prsou u dívek nebo problematické pleti. Děti pak v sobě aktivují vlastní obranné mechanizmy a snaží se uzavřít do sebe, a to doslova. Jako by si chtěly chránit své srdce, své hrdlo, svůj život. Při pohledu nezávislého pozorovatele se snaží udělat samy sebe menší, schovat se.

Na druhou stranu pozitivní zážitky vyvolávají lehkost v oblasti hrudníku i trupu a umožňují doslova přerůst sám sebe, vyrůst ze sebe. V běžném životě se proto vyplatí soustředit se co nejvíce na šťastné okamžiky. Vnitřní postoje zahrnují sebeúctu, zaměření pozornosti na vlastní myšlenky a názory i na vlastní definici svého „vnitřního kritika“ či „vnitřního dítěte“. Pozorování a trénink z různých úhlů pohledu nám pomohou překonávat každodenní výzvy.

Hlídejte si svůj postoj

Nejenže vnitřní postoje ovlivňují naše držení těla, platí to i naopak. Mírná změna postoje může mít příznivé a zdravé vedlejší efekty na naši náladu. Pokud si například během náročného telefonátu položíme ruku na břicho, uvolníme tím svůj dech a nezačneme zbytečně svírat ramena. Tím podpoříme psychiku a zároveň si nezablokujeme držení těla.

S jistotou lze říci, že způsob, jak stojíme, sedíme, chodíme či ležíme, výrazně ovlivňuje naši náladu. Během všedního dne si ani příliš neuvědomujeme, jak moc díky tělesnému postoji dokážeme ovlivnit stav své duše. Opět se zde projevuje platnost dávného rčení, že ve zdravém těle dlí zdravý duch.

Velké množství studií prokázalo, že je možné díky jednoduchým cvikům, pohybům či změnám pozic změnit náladu a zlepšit svou psychiku. Vědci poukazují i na fakt, že lidé s vadným držením těla jsou méně kreativní a při řešení obtížných úkolů se častěji vzdávají. Australský experiment s 61 účastníky, mezi kterými byli muži a ženy s projevy lehké či středně závažné deprese, prokázal, že správný postoj pozitivně ovlivnil jejich psychický stav.

Až budete zase někdy sedět mnoho hodin u počítače se shrbenými zády, uvědomte si, jak moc souvisí držení těla s vaší psychikou. Nejedná se o žádný komplikovaný pokus. Zaměřte se na své tělo, narovnejte se a zůstaňte sedět vzpřímeně. Možná to bude váš první krok k úspěšnému řízení sebe sama. Vaším novým mottem pro tento rok se může stát: Správné držení těla mi prospěje mnohem více než správné předsevzetí.

Nahoru
OKDalší informace