Menu

Co nás dělá opravdu šťastnými?

Pocit štěstí v sobě můžeme vědomě vyvolat

Home » Životní styl » Co nás dělá opravdu šťastnými? - 02.2020

Neexistuje žádný obecně platný návod na spokojený život. Avšak je mnoho cest, které k němu mohou vést. Ve třetí části naší série na téma štěstí se pokusíme najít způsob, jak v sobě každý může vědomě vyvolat pocity štěstí.

Pro některé je jím složená zkouška, pro jiné obzvláště chutný pokrm: Štěstí k nám přichází v mnoha podobách. Ale co doopravdy znamená? A jak se nám může podařit žít opravdu šťastný život?

Ve slovníku bychom mohli najít definici štěstí jako stav vnitřní spokojenosti a povznesené nálady. Člověk se nachází v radostném stavu mysli, když se v mozku aktivuje jeho systém odměn. A jelikož se nám tento pocit velmi líbí, chceme ho zažívat opakovaně. Celý svůj život tak usilujeme o štěstí.

Vědci se domnívají, že pocit štěstí je částečně geneticky podmíněný. Zbytek může ovlivnit sám člověk. Ale jak? Štěstí nepřijde samo od sebe. Štěstí je vždy totiž následkem něčeho jiného. A pouze tehdy, kdy děláme něco, co je pro nás opravdu důležité, můžeme štěstí pocítit. Těžko si proto jen tak můžeme říct: „Teď chci být šťastný.“ Musíme ho zkrátka cítit, a to je možné pouze za předpokladu nějakých činů

Buďte v kontaktu s ostatními

Základem je být v kontaktu nejen sám se sebou, ale také s dalšími lidmi. Svému já se přiblížíte, když budete znát své potřeby, charakter i potenciál a zároveň si uvědomíte, čeho si vážíte. Jen tak si můžete vytvořit dobré vztahy i k lidem kolem sebe, ať už jde o rodinu, partnera, kolegy nebo přátele.

Nezáleží na činnosti, které se společně věnujete, důležité je, že díky společnému trávení času pocítíte blízkost, bezpečí a sounáležitost. Ty spouštějí emoce, které nás dělají šťastnými. A dosáhnout jich můžeme díky úsměvu, který si s někým vyměníme, intenzivnímu rozhovoru nebo obejmutí.

Rozhodně bychom však neměli spoléhat na to, že šťastnými nás udělá nějaký jiný člověk. V žádném vztahu, ani v tom partnerském, nelze štěstí delegovat na druhou osobu. Na vlastním štěstí zkrátka musíme pracovat sami, i když to nechceme slyšet.

 

 

Podělte se

Pocity štěstí v nás často dokáže vyvolat chvíle, kdy něco darujeme. Nemyslí se tím bezpodmínečně pouze materiální dárky, ale například také čas, pozornost nebo porozumění. Důležité však je něco dát, aniž bychom na oplátku cokoliv očekávali. Člověk, který je připravený, bez očekávání jakékoliv protislužby, se z čistého srdce o něco podělit, může pocítit štěstí. I vědecké studie ukazují, že mozek vysílá signály štěstí, když se chováme vůči ostatním velkoryse.

Obdarovat můžeme však také sami sebe. Kterou věc si již tak dlouho přejete? Obohaťte o ni svůj život. V ideálním případě začněte tím, že budete sami sobě věnovat minimálně stejnou pozornost jako ostatním. Položte si otázky: Co vše dřímá na tomto světě a já to ještě neobjevil? Po čem jsem vždy toužil? Může to být speciální koncert, zvláštní výlet nebo jednoduše jen den strávený v kavárně čtením oblíbené knihy. Pokud se odhodláte uskutečnit své vnitřní touhy, zvýšíte svou šanci na štěstí.

Štěstí díky vděčnosti

Štěstí spočívá především ve vděčnosti. Možná to zní banálně, ale vděčnost představuje téměř nevyčerpatelný zdroj tohoto pocitu. Neboť vděčnost může zažít každý téměř všude a v každém věku. Založte si například svůj deník dobrých věcí, do kterého si dvakrát denně zaznamenáte vše dobré, co vás potkalo nebo co se vám líbilo. Nebo si do něj zapište, co si přejete ještě podniknout nebo zvládnout po zbytek dne. A pokaždé, když si tento deník pročtete, uvědomíte si, že štěstí k nám nepřichází jen díky velkým okamžikům nebo zážitkům, ale především formou každodenních maličkostí. Stačí si tuto skutečnost uvědomit a být vděčný i za tyto drobnosti. Pak máme z velké části vyhráno.

Jakmile člověk zjistí, za co všechno může být vděčný, prozáří svůj život spokojeností. Zkuste si vzít papír a tužku a během jedné čtvrthodiny sepsat padesát věcí, za které můžete být vděční. Pokud v daném okamžiku nemůžete na nic přijít, začněte například u svých vlasů. Vždyť většina lidí jich má minimálně 100.000! Tento úmyslně přehnaný příklad má za úkol jediné – abychom si uvědomili, že nás obklopuje nekonečné množství věcí, které bereme zcela automaticky, a přitom bychom si jich mohli vážit – stačí jen otevřít oči.

Postoj je rozhodující

Vede totiž k dalšímu faktoru spokojenosti: To, jestli můžeme být šťastní, do značné míry závisí na našem vnitřním nastavení a přístupu, který zaujímáme k vlastnímu životu. Jsme schopní cítit něco jako požehnání? V latině toto slovo zní „benedicere“ a znamená dobrořečit nebo žehnat. Každý, kdo sám sobě činí dobře a dovolí si nejrůznější radosti, spíše pocítí štěstí než někdo, kdo si stále něco zakazuje a dělá věci se špatným svědomím. A může jít o jednoduché skutky jako například to, že si o víkendu s klidem přispíme, vynecháme pravidelný úklid nebo si bez výčitek pochutnáme na kousku čokolády. Pokuste se k věcem přistupovat pozitivně, protože díky tomu můžete v mnoha situacích snadněji dosáhnout blaženého pocitu.

Nahoru
OKDalší informace