Menu
Home » Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Zákazník registrovaný do programů dm active beauty svět výhod a dm babybonus souhlasí se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů společností dm drogerie markt s.r.o. (dále jen „dm“) po dobu registrace do jeho ukončení členství v programech v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, adresa, e-mail, tel. číslo, v případě programu babybonus údaje o jeho dítěti v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a dále údajů o jeho nákupech v prodejnách dm za účelem zařazení do databáze programu, účasti v programech, zasílání adresných zásilek obsahujících slevové kupony nebo reklamní materiály. Dále souhlasí s tím, aby tyto údaje mohly být zpracovány dm pověřenými zpracovateli, ke kterým patří:

Cards & Systems EDV Dienstleistungs GmbH (Landstraßer Hauptstraße 5, 1030 Wien)
Filiadata Informationssysteme für den Handel GmbH (Carl-Metz-Strasse 17, 76185 Karlsruhe)

NEBE s.r.o.
Česká pošta, s. p.
KP-INVA, s.r.o.

Společnost dm drogerie markt prohlašuje, že získané osobní údaje použije pouze pro účely zařazení do databáze a k dalším amrketingovým účelům dm drogerie. dm dodržuje všechny předpisy zákona o ochraně osobních údajů. Zákazník má kdykoli možnost ukončit ukončit členství v programu dm active beauty svět výhod doručením písemné výpovědi dm spolu se současným vrácením karty.

1. dm active beauty svět výhod

K přihlášení potřebujete přihlašovací formulář, který naleznete ve Vaší dm prodejně ve stojánku na dm active beauty terminalu. Máte možnost přihlásit se přímo na terminalu s provizorní kartou, kterou najdete na přihlašovacím formuláři. Přihlášení můžete provést také pohodlně z domova prostřednictvím internetu www.dm-drogeriemarkt.cz. Po úspěšném přihlášení Vám bude Vaše originální dm active beauty karta zaslána během 6 týdnů prostřednictvím České pošty. Sbírejte již nyní prostřednictvím Vaší provizorní karty cenné body tím, že při každém nákupu na pokladně kartu předložíte. Za každých 20,- Kč obdržíte jeden dm active beauty bod, který bude připsán na Vaše bodové konto.

Více krásy, více wellness a ještě více výhod. Abyste mohli využívat nové atraktivní výhody, vyměňte své nasbírané body za poukaz, který lze uplatnit přímo na pokladně nebo u příslušné partnerské společnosti. Ten si vytisknete jednoduše na dm active beauty terminalu v každé dm prodejně. Tyto výhody nabízíme exkluzivně všem členům dm active beauty světa výhod.

Zákaznická karta jen vystavována zdarma. Ke každé zákaznické kartě můžete zdarma získat doplňkovou kartu. Doplňková karta je vystavena na jméno držitele originální dm active beauty karty, ale umožňuje sbírání bodů také členům Vaší rodiny nebo Vašim přátelům. Díky ní budou body na Vašem kontě přibývat rychleji a dříve se dočkáte vytoužených výhod. S doplňkovými kartami můžete také vybírat výhody na active beauty terminálu. Doplňkovou kartu si můžete objednat  na terminalu v kterékoliv dm drogerii nebo na dm zákaznickém  servisu  (800 100 808, po-pá, 8:00-17:00 hod.) Doplňková karta Vám bude zaslána poštou během následujících 4-6  týdnů na Vámi uvedenou adresu.

Při užití karty (předložením při placení v dm) se k nákupu držitele karty nahrávají informace, zejména o jeho hodnotě, a načítají se body do programu. S nasbíranými body může zákazník po platném zaregistrování nakládat a čerpat za ně výhody (zejména slevové kupony) dle aktuálně platných pravidel programů. Vyplacení výhod v hotovosti není možné. Zmačkané, roztržené či jinak poškozené slevové kupony mohou být odmítnuty

Držitel dm active beauty zákaznické karty se zavazuje, že PIN své karty (PSČ) nepředá dalším osobám. Pokud tyto údaje nebo svoji či doplňkovou kartu předá dalším osobám, mohou i tito při použití jeho karty zobrazovat údaje na jeho kartě, čerpat výhody či doplňovat a měnit údaje.

2. Členství a jeho ukončení

Členství v programu dm active beauty světa výhod, které podmiňuje vydání dm active beuaty zákaznické karty, vzniká na dobu neurčitou. Registrovat se lze pouze prostřednictvím internetu nebo active beauty terminalu v prodejnách dm. Po platném zaregistrování může zákazník začít využívat provizorní dm active beauty kartu, jež je zdarma k dispozici ve všech prodejnách dm a využívat výhody členství v programech. Cca 6 týdnů po zaregistrování obdrží zákazník poštou originální kartu nahrazující provizorní kartu

Členství v programu je možno od 16 let.

Zákazník může členství v tomto programu kdykoli ukončit doručením písemné výpovědi dm spolu se současným vrácením karty. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet dnem doručení výpovědi a vrácení karty dm. dm může členství zákazníka v programu kdykoli ukončit i bez udání důvodu doručením výpovědi zákazníkovi. Výpovědní lhůta činí 14 dnů. Členství končí rovněž uplynutím 14 denní lhůty poté, co zákazník doručí dm byť i jen částečné odvolání Souhlasu. Po uplynutí výpovědní lhůty či 14 denní lhůty po doručení odvolání Souhlasu (či jeho části) dm již nelze užít slevové kupony ani využít jiné výhody.

Tyto obchodní podmínky jsou součástí smlouvy.

3. Změny všeobecných obchodních podmínek (VOP):

dm může VOP měnit, změna VOP nabývá vůči zákazníkovi a držiteli karty účinnosti po uplynutí lhůty 14 dnů od zveřejnění změn VOP na webových stránkách www.dm-drogeriemarkt.cz. Pokud zákazník během této lhůty nevypoví členství a nedoručí dm kartu, platí, že změnu VOP akceptuje a zavazuje se změněné VOP dodržovat. O tomto dm informuje zákazníka v oznámení o změně VOP na webových stránkách www.dm-drogeriemarkt.cz

4. Dodací adresa a komunikace

Držitel am active beauty zákaznické karty se zavazuje k tomu, oznámit dm změnu doručovací adresy. Pokud se tak nestane, vychází dm z toho, že zákazník obdržel informace odeslané na adresu, kterou uvedl při registraci. Písemnost doručovaná zákazníkovi poštou se považuje za doručenou 4. dnem po jejím odeslání na příslušnou adresu.

dm může držiteli karty předávat informace prostřednictvím emailu, pokud zákazník svoji emailovou adresu zadal. Souhlasím s platností všeobecných obchodních podmínek dm active beauty světa výhod.

 

Nahoru
OKDalší informace